Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Sản phẩm này không tồn tại hoặc đã bị xóa!

Những sản phẩm có thể bạn muốn tìm
MPU-6050
Six-Axis (Gyro + Accelerometer) MEMS MotionTracking™ Devices
35,000 đ/Cái
M-9129
MT3329 GPS chipset, L1,1575.42 MHz, 66 parallel searching,22 tracking channels
268,000 đ/Cái
M-9139
MT3339 GPS chipset, L1,1575.42MHZ, 66 parallel searching, 22 tracking channels
230,000 đ/Cái
SIM28
GPS module, Receiver type 22 tracking/66 acquisition-channel GPS receiver GPS L1, C/A Code
150,000 đ/Cái
Thẻ nhớ Kingston SD 8GB
Class 4, Kích thước: 32mm x 2.1mm x 24mm
135,000 đ/Cái
Thẻ nhớ Kingston SD 4GB
Class 4, Kích thước: 32mm x 2.1mm x 24mm
89,000 đ/Cái
Thẻ nhớ Kingston SD 16GB
Class 10, SD10V, Kích thước: 32mm x 2.1mm x 24mm
269,000 đ/Cái
Thẻ nhớ Kingston SD 32GB
Class 10, SD10V, Kích thước: 32mm x 2.1mm x 24mm
385,000 đ/Cái
Thẻ nhớ Kingston SD 64GB
Class 10, SD10V, Kích thước: 32mm x 2.1mm x 24mm
799,000 đ/Cái
Kingston MicroSD 16GB
Class 4, Kích thước: 11mm x 15mm x 1mm
189,000 đ/Cái
Kingston MicroSD 16GB Class10
Class 10, Kích thước: 11mm x 15mm x 1mm
185,000 đ/Cái
Kingston MicroSD 32GB Class10
Class 10, Kích thước: 11mm x 15mm x 1mm
310,000 đ/Cái
Còn: 16 Cái
Kingston MicroSD 64GB Class10
Class 10, Kích thước: 11mm x 15mm x 1mm
769,000 đ/Cái
Còn: 10 Cái
Kingston MicroSD 2GB
Class10, Kích thước: 15 x 11 x 1mm
68,000 đ/Cái
Còn: 40 Cái
MCR100-6
Blocking Voltage to 600 V, Reverse Blocking Thyristors
1,500 đ/Cái
Còn: 624 Cái
SW-200D
Vibration Sensor Switch, 5VDC, 10MA, 10MΩ, Working humidity 80
4,000 đ/Cái
Còn: 995 Cái
SW-18010P
Vibration Sensor Switch, 24VDC, 0.2MA, 5Ω, Working humidity 80
4,000 đ/Cái
SW-520D
Vibration Sensor Switch, 5VDC, 10MA, 10MΩ, Working humidity 80
4,000 đ/Cái
Còn: 993 Cái
WX14-12-102
1K Ohm 3W 5% single turn, without locking potentiometer
28,000 đ/Cái
WX14-12-222
2.2K Ohm 3W 5% single turn, without locking potentiometer
28,000 đ/Cái
Thegioiic live support