Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Sản phẩm này không tồn tại hoặc đã bị xóa!

Những sản phẩm có thể bạn muốn tìm
2P-KF2510 Header
2Pins, 2.54mm Straight Male Header, 4A, 250V
500 đ/Gói(2cái)
Còn: 1825 Gói(2cái)
3P-KF2510 Header
3Pins, 2.54mm Straight Male Header, 4A, 250V
600 đ/Gói(2cái)
Còn: 930 Gói(2cái)
4P-KF2510 Header
4Pins, 2.54mm Straight Male Header, 4A, 250V
700 đ/Gói(2cái)
Còn: 3347 Gói(2cái)
5P-KF2510 Header
5Pins, 2.54mm Straight Male Header, 4A, 250V
800 đ/Gói(2cái)
Còn: 950 Gói(2cái)
6P-KF2510 Header
6Pins, 2.54mm Straight Male Header, 4A, 250V
1,000 đ/Gói(2cái)
Còn: 966 Gói(2cái)
7P-KF2510 Header
7Pins, 2.54mm Straight Male Header, 4A, 250V
1,100 đ/Gói(2cái)
Còn: 1000 Gói(2cái)
8P-KF2510 Header
8Pins, 2.54mm Straight Male Header, 4A, 250V
1,300 đ/Gói(2cái)
Còn: 47 Gói(2cái)
2P-KF2510 Bộ Header
2PIN, Pitch 2.54MM, Female + Male + Iron Terminal
1,000 đ/Bộ
Còn: 968 Bộ
Thegioiic-live-support