Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Sản phẩm này không tồn tại hoặc đã bị xóa!

Những sản phẩm có thể bạn muốn tìm
2P-KF2510 Header
2Pins, 2.54mm Straight Male Header, 4A, 250V
500 đ/Gói(2cái)
Còn: 1811 Gói(2cái)
3P-KF2510 Header
3Pins, 2.54mm Straight Male Header, 4A, 250V
600 đ/Gói(2cái)
Còn: 930 Gói(2cái)
4P-KF2510 Header
4Pins, 2.54mm Straight Male Header, 4A, 250V
800 đ/Gói(2cái)
Còn: 4830 Gói(2cái)
5P-KF2510 Header
5Pins, 2.54mm Straight Male Header, 4A, 250V
900 đ/Gói(2cái)
Còn: 948 Gói(2cái)
6P-KF2510 Header
6Pins, 2.54mm Straight Male Header, 4A, 250V
1,000 đ/Gói(2cái)
Còn: 962 Gói(2cái)
7P-KF2510 Header
7Pins, 2.54mm Straight Male Header, 4A, 250V
1,100 đ/Gói(2cái)
Còn: 1000 Gói(2cái)
8P-KF2510 Header
8Pins, 2.54mm Straight Male Header, 4A, 250V
1,300 đ/Gói(2cái)
Còn: 40 Gói(2cái)
2P-KF2510 Bộ Header
2 đầu Đực+Cái, Pitch 2.54MM, Female + Male + Iron Terminal
1,000 đ/Bộ
Còn: 963 Bộ
2P-FM-KF2510
2Pin, 2.54mm Straight Female Header, 4A, 250V
1,000 đ/Gói(4pcs)
Còn: 200 Gói(4pcs)
3P-FM-KF2510
3Pin, 2.54mm Straight Female Header, 4A, 250V
1,000 đ/Gói(4pcs)
Còn: 81 Gói(4pcs)
4P-FM-KF2510
4Pin, 2.54mm Straight Female Header, 4A, 250V
1,100 đ/Gói(4pcs)
Còn: 57 Gói(4pcs)
5P-FM-KF2510
5Pin, 2.54mm Straight Female Header, 4A, 250V
0 đ/Gói(4pcs)
6P-FM-KF2510
6Pin, 2.54mm Straight Female Header, 4A, 250V
1,200 đ/Gói(4pcs)
Còn: 68 Gói(4pcs)
7P-FM-KF2510
7Pin, 2.54mm Straight Female Header, 4A, 250V
1,200 đ/Gói(4pcs)
8P-FM-KF2510
8Pin, 2.54mm Straight Female Header, 4A, 250V
1,300 đ/Gói(4pcs)
Còn: 51 Gói(4pcs)
9P-FM-KF2510
9Pin, 2.54mm Straight Female Header, 4A, 250V
1,300 đ/Gói(4pcs)
10P-FM-KF2510
10Pin, 2.54mm Straight Female Header, 4A, 250V
1,400 đ/Gói(4pcs)
Còn: 44 Gói(4pcs)
10P-KF2510 Header
10 Chân, 2.54mm Chân Đực, 10A, 250V
1,500 đ/gói (2 cái)
Còn: 178 gói (2 cái)
Thegioiic live support