Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Sản phẩm này không tồn tại hoặc đã bị xóa!

Những sản phẩm có thể bạn muốn tìm
KF1000-2P
Pitch: 10.0mm; 2 Poles 2 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A
2,300 đ/Cái
KF1000-3P
Pitch: 10.0mm; 3 Poles 3 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A
2,800 đ/Cái
KF1000-4P
Pitch: 10.0mm; 4 Poles 4 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A
3,300 đ/Cái
KF1000-5P
Pitch: 10.0mm; 5 Poles 5 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A
3,800 đ/Cái
KF1000-6P
Pitch: 10.0mm; 6 Poles 6 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A
4,300 đ/Cái
KF1000-7P
Pitch: 10.0mm; 7 Poles 7 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A
4,800 đ/Cái
KF1000-8P
Pitch: 10.0mm; 8 Poles 8 Pins; Rated Voltage/Current: 450V/24A
5,300 đ/Cái
Thegioiic live support