Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Sản phẩm này không tồn tại hoặc đã bị xóa!

Những sản phẩm có thể bạn muốn tìm
20P-2.54-DC3
2x10-Pin IDC Box Header, Pitch 2.54mm
2,600 đ/Cái
Còn: 884 Cái
14P-2.54-DC3
2x7-Pin IDC Box Header, Pitch 2.54mm
2,200 đ/Cái
Còn: 854 Cái
10P-2.54-DC3
2x5-Pin IDC Box Header, Pitch 2.54mm
2,000 đ/Cái
Còn: 1787 Cái
6P-2.54-DC3
2x3-Pin IDC Box Header, Pitch 2.54mm
1,800 đ/Cái
Còn: 1156 Cái
20P-2.54-IDC
CONN SOCKET IDC 2x10PIN, 2.54mm, 1A
2,600 đ/Cái
Còn: 1395 Cái
16P-2.0-IDC-20CM
Dây IDC cùng chiều, dài 20CM, Pitch 2.0mm, 8x2 pins
13,000 đ/Dây
330UH 0410 10%
330uH 10%, IDC= 280mA, Size 0410 Inductor, 1/2W
1,000 đ/Cái
100UH 0410 10%
100uH 10%, IDC= 280mA, Size 0410 Inductor, 1/2W
1,000 đ/Cái
Còn: 97 Cái
470UH 0410 10%
470uH 10%, IDC= 280mA, Size 0410 Inductor, 1/2W
1,000 đ/Cái
680UH 0410 10%
680uH 10%, IDC= 280mA, Size 0410 Inductor, 1/2W
1,000 đ/Cái
Còn: 500 Cái
40P-2.0-IDC-20CM
Dây IDC cùng chiều, dài 20CM, Pitch 2.0mm, 20x2 pins
17,000 đ/Dây
Còn: 77 Dây
30P-2.0-IDC-20CM
Dây IDC cùng chiều, dài 20CM, Pitch 2.0mm, 15x2 pins
15,000 đ/Dây
Còn: 17 Dây
34P-2.0-IDC-20CM
Dây IDC cùng chiều, dài 20CM, Pitch 2.0mm, 17x2 pins
16,000 đ/Dây
Còn: 11 Dây
20P-2.0-IDC-20CM
Dây IDC cùng chiều, dài 20CM, Pitch 2.0mm, 10x2 pins
14,000 đ/Dây
Còn: 32 Dây
10P-2.0-IDC-20CM
Dây IDC cùng chiều, dài 20CM, Pitch 2.0mm, 5x2 pins
14,000 đ/Dây
Còn: 41 Dây
10P-2.54-L-DC3
2x5-Pin IDC Box Header, L type, Pitch 2.54mm, Right Angle
2,400 đ/Cái
Còn: 731 Cái
14P-2.54-L-DC3
2x7-Pin IDC Box Header, L type, Pitch 2.54mm, Right Angle
2,600 đ/Cái
Còn: 1000 Cái
16P-2.54-L-DC3
2x8-Pin IDC Box Header, L type, Pitch 2.54mm, Right Angle
2,800 đ/Cái
Còn: 921 Cái
20P-2.54-L-DC3
2x10-Pin IDC Box Header, L type, Pitch 2.54mm, Right Angle
3,000 đ/Cái
Còn: 328 Cái
560UH 0410 10%
560uH 10%, IDC= 280mA, Size 0410 Inductor, 1/2W
1,000 đ/Cái
Thegioiic-live-support