Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Sản phẩm này không tồn tại hoặc đã bị xóa!

Những sản phẩm có thể bạn muốn tìm
1KG Loadcell Sensor
1KG, ADC 24bit HX711
65,000 đ/Cái
Còn: 19 Cái
2KG Loadcell Sensor
Cảm biến cân nặng 2KG, ADC 24bit HX711
65,000 đ/Cái
Còn: 20 Cái
5KG Loadcell Sensor
Cảm biến cân nặng 5KG, ADC 24bit HX711
65,000 đ/Cái
Còn: 20 Cái
HX711 Cảm Biến Cân Nặng
ADC 24Bit Module, 10SPS or 80SPS Output
25,000 đ/Cái
Còn: 6 Cái
10KG Loadcell Sensor
Cảm biến cân nặng 10KG, ADC 24bit HX711
89,000 đ/Cái
Còn: 22 Cái
20KG Loadcell Sensor
Cảm biến cân nặng 20KG, ADC 24bit HX711
89,000 đ/Cái
Thegioiic live support