Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Sản phẩm này không tồn tại hoặc đã bị xóa!

Những sản phẩm có thể bạn muốn tìm
HD74HC04P
Inverter 6-Element CMOS 14-Pin PDIP
4,000 đ/Cái
Còn: 169 Cái
HD74HC14P
Hex Schmitt-Triggered Inverters, DIP14
6,800 đ/Cái
Còn: 122 Cái
HD74HC32P
OR Gate 4-Element 2-IN CMOS 14-Pin PDIP
6,000 đ/Cái
Còn: 31 Cái
 HD74LS245P
Octal Bus Transceivers
30,000 đ/Cái
HD74LS112P
Dual J-K Negative-edge-triggered Flip-Flops, Dip16
10,000 đ/Cái
Còn: 77 Cái
HD74LS194AP
4-bit Bidirectional Universal Shift Register
11,000 đ/Cái
Còn: 86 Cái
HD74HC125P
Quad. Bus Buffer Gates (with 3-state outputs)
5,000 đ/Cái
Còn: 65 Cái
HD74HC74
Dual D-type Flip-Flops (with Preset and Clear)
15,000 đ/Cái
Còn: 86 Cái
HD74LS86P
Quadruple 2-input Exclusive-OR Gates
25,000 đ/Cái
Còn: 23 Cái
Thegioiic-live-support