/upload/medium/1038.jpg

Phone

(8)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...
Phản hồi mới
Sản phẩm đã xem
HD74LS194AP

HD74LS194AP

4-bit Bidirectional Universal Shift Register

0 Phản hồi ROHS

Nhà sản xuất: Renesas

Còn : 86 Cái

Số lượng mua

1121 lượt xem

Bảng giá

Số lượng
(Cái)
Đơn giá(VND)
1
11,000
20
10,000

This bidirectional shift register is designed to incorporate virtually all of the features a system designer may want in a shift register; they feature parallel inputs, parallel outputs, right-shift and left-shift serial inputs, operating-mode-con- trol inputs, and a direct overriding clear line. The register has four distinct modes of operation, namely:

Parallel (broadside) load

Shift right (in the direction QA toward QD)

Shift left (in the direction QD toward QA)

Inhibit clock (do nothing)

Synchronous parallel loading is accomplished by applying the four bits of data and taking both mode control inputs, S0 and S1, HIGH. The data is loaded into the associated flip-flops and appear at the outputs after the positive transi-tion of the clock input. During loading, serial data flow is inhibited.

Shift right is accomplished synchronously with the rising edge of the clock pulse when S0 is HIGH and S1 is LOW. Serial data for this mode is entered at the shift-right data input. When S0 is LOW and S1 is HIGH, data shifts left synchronously and new data is entered at the shift-left

serial input.

Clocking of the flip-flop is inhibited when both mode controlinputs are LOW.

 

 

Phản hồi(0)

Mã xác nhận*

zf3ppd  

Vui lòng Đăng Nhập hoặc Đăng ký để chia sẻ và tích luỹ điểm.
Đang tải...
Đang tải...
Thegioiic-live-support