/upload/medium/200.jpg

Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...
Phản hồi mới
HA17903

HA17903

Dual Comparator - Hitachi Semiconductor

0 Phản hồi ROHS

Nhà sản xuất: Hitachi

Còn: 3 Cái

Số lượng mua

1387 lượt xem

Bảng giá

Số lượng
(Cái)
Đơn giá(VND)
1
15,000
10
14,500

HA17903 and HA17393 are comparators designed for car use and control system use.
They provide wide voltage range with single power source, and the change of supply current is small,because it is independent of the supply voltage. They can be widely applied, such as limit comparator, simple analog/digital converter, pulse/square wave/time delay generator, wide range VCO, MOS clock timer, multivibrator, high voltage logic gate, etc.
Features
•Wide supply voltage: 2 to 36V
•Very low supply current: 0.8mA
•Small input bias: 25nA
•Small input offset current: 3nA
•Small input offset voltage: 2mV
•Common mode input voltage range including ground.
•Small output saturation voltage: 1mV (5μA) 70mV (1mA)
•Output voltage is compatible with CMOS logic system
Phản hồi(0)

Mã xác nhận*

EG6mVu  

Vui lòng Đăng Nhập hoặc Đăng ký để chia sẻ và tích luỹ điểm.
Đang tải...
Đang tải...
Thegioiic-live-support