Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Sản phẩm này không tồn tại hoặc đã bị xóa!

Những sản phẩm có thể bạn muốn tìm
GY-521 MPU-6050 Module Cảm Biến Góc
Mô-men quay trục 3 của mô-đun + Áp kế lưỡng kế dùng cho Arduino
47,000 đ/Cái
Còn: 12 Cái
GY-86 MPU6050 Cảm Biến 10 DOF Bậc Tự Do
10DOF MS5611 HMC5883L MPU6050 Module MWC Flight Control Sensor Module
285,000 đ/Cái
Còn: 4 Cái
GY-273 HMC5883L
Triple Axis Magnetometer Digital Compass Sensor Module - Blue
55,000 đ/Cái
Còn: 19 Cái
NEO-6M GY-NEO6MV2 GPS Module
GY-NEO6MV2 GPS Module
320,000 đ/Cái
Còn: 4 Cái
MPU-9255 GY-9255 GY-9250
Thay thế 9250, Three-axis Gyroscope Accelerometer Magnetic Field, 16bit AD, 3-5VDC
169,000 đ/Cái
Còn: 9 Cái
GY-85 9 Axis Sensor Module
BMP085 Sensor Modules 9 Axis Sensor Module (ITG3205 +ADXL345 + HMC5883L)
182,000 đ/Cái
Còn: 3 Cái
GY-80 L3G4200D + ADXL345 + HMC5883L  + BMP085
Cảm biến 10 bậc tự do, 9 trục L3G4200D + ADXL345 + HMC5883L + BMP085
310,000 đ/Cái
Còn: 5 Cái
GY-30 Digital Light Sensor
Digital light intensity illumination sensor BH1750FVI module provides Arduino module code
49,000 đ/Cái
Còn: 31 Cái
GY-68 BMP180 Pressure Sensor
BMP180 Barometric Pressure/Temperature/Altitude Sensor- 5V
45,000 đ/Cái
Còn: 4 Cái
GY-88 MPU6050 + HMC5883L + BMP085
Cảm biến 10 bậc tự do (10DOF) MPU6050 + HMC5883L + BMP085
325,000 đ/Cái
GY-50 L3G4200D Module
Three Axis Gyro Angular Velocity Sensor Module IIC / SPI Communication Protocol For Arduino
109,000 đ/Cái
Còn: 30 Cái
ADXL335 GY-61 Module
Three-axis accelerometer angle module alternative MMA7260
55,000 đ/Cái
Còn: 39 Cái
NEO-6M GY-NEO6MV1 GPS Module
GY-NEO6MV1 GPS Module
350,000 đ/Cái
Còn: 4 Cái
Thegioiic live support