/upload/medium/1550.jpg

Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...
Phản hồi mới
GL5528

GL5528

Quang trở 5mm 10K/1M Photoresistor

0 Phản hồi ROHS

Nhà sản xuất: Đang Cập Nhật

Còn: 1133 Cái

Số lượng mua

1956 lượt xem

Bảng giá

Số lượng
(Cái)
Đơn giá(VND)
1
2,000
20
1,800

Specifications

 • Max.Voltage 150V,
 • Max. Power: 100mW
 • Spectrum peak value: 540 nm
 • Light resistance (10Lux) 10 ~ 20 (KΩ)
 • Dark resistance: 1 (MΩ)
 • Environmental temp.: -30 ~ +70oC
 • γ value (1000 | 10): 0.6
 • Response time (ms):
  • Increase : 20ms
  • Decrease: 30ms

Other name: LDR, Light Dependent Resistors, CdS Photoresistor Test Conditions

Max. external voltage: Maximum voltage to be continuously given to component in the dark.
Dark resistance: Refer to the resistance ten seconds after the 10Lux light is shut up.
Max. power consumption: Maximum power at the environmental temperature 25℃.
Light resistance: Irradiated by 400-600Lux light for two hours, then test with 10Lux under standard light source A(as colour temperature 2856K).
γ value: Logarithm of the ratio of the standard resistance value under 10Lux and that under 100Lux.

 • γ = Lg(R10/R100) / Lg(100/10) = Lg(R10/R100)

R10, R100 are the resistances under 10Lux and 100Lux respectively.

Phản hồi(0)

Mã xác nhận*

5JBYDV  

Vui lòng Đăng Nhập hoặc Đăng ký để chia sẻ và tích luỹ điểm.
Đang tải...
Đang tải...
Thegioiic-live-support