Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Sản phẩm này không tồn tại hoặc đã bị xóa!

Những sản phẩm có thể bạn muốn tìm
KM2103 Board
ARM LPC2103 NXP giao tiếp với RFM12, Topkit
548,000 đ/Cái
TVP2589U+
Máy nạp / Copy IC nhớ 8 chân tốc độ cao, giao tiếp USB
920,000 đ/Cái
PIDV1 Motor Driver
650W, 24VD, Giao tiếp UART
650,000 đ/Cái
Còn: 2 Cái
ENC28J60 Ethernet Module
Module spi interface Ethernet, giao tiếp 51, AVR, ARM, PIC
69,000 đ/Cái
Còn: 6 Cái
VS1053 MP3 Arduino Shield
5VDC, giao tiếp SPI, MP3 , MPEG 1 & 2 audio layer III (CBR+VBR+ABR)
235,000 đ/Cái
Còn: 7 Cái
NFC-RFID CR95HF Module
Module giao tiếp gần NFC-RFID (STM)
185,000 đ/Cái
Còn: 1 Cái
NFC-RFID PN512 Module
Module giao tiếp gần NFC PN512 (NXP)
180,000 đ/Cái
Còn: 5 Cái
MAX485 TTL-RS485 Module
Mạch chuyển đổi giao tiếp TTL sang RS485 dùng IC MAX485
19,000 đ/Cái
Còn: 112 Cái
HM-10S-PinOut CC2541
Mạch Thu Phát Bluetooth 4.0 giao tiếp UART
145,000 đ/Cái
Còn: 14 Cái
Thegioiic live support