Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Sản phẩm này không tồn tại hoặc đã bị xóa!

Những sản phẩm có thể bạn muốn tìm
FFC-40P-0.5MM TOP
FFC 40pins, pitch 0.5mm LCD connector, Top contact
11,000 đ/Cái
Còn: 657 Cái
40P-0.5-1S-15CM FFC Cable
Cáp FFC cùng hướng, pitch 0.5MM, 40Pin, 15CM
14,000 đ/Sợi
Còn: 574 Sợi
FFC-50P-0.5MM BOT
FFC 50pins pitch 0.5mm LCD connector, Bottom contact
14,000 đ/Cái
Còn: 604 Cái
FFC-54P-0.5MM TOP
FFC connector 54 pins, pitch 0.5mm LCD connector, Top contact
15,000 đ/Cái
Còn: 483 Cái
FFC-4P-1MM TOP
FFC/FPC Connector 4Pin 1mm Pitch, Top contact
11,000 đ/Cái
Còn: 877 Cái
FFC-32P-0.5MM BOT
FFC/FPC Connector 32Pin 0.5mm Pitch, Bottom contact
13,000 đ/Cái
Còn: 251 Cái
6P-FFC-1-B
6pin, pitch 1.0mm, Bottom contact FFC connector
9,000 đ/Cái
Còn: 533 Cái
32P-0.5-1S-15CM FFC Cable
Cáp FFC cùng hướng, pitch 0.5MM, 32Pin, 15CM
13,000 đ/Sợi
Còn: 917 Sợi
15P-0.5-1S-15CM FFC Cable
Cáp FFC cùng hướng, pitch 0.5MM, 50Pin, 15CM
15,000 đ/Sợi
Còn: 221 Sợi
26P-1.0-1S-10CM FFC Cable
Cáp FFC cùng hướng, pitch 1.0MM, 26Pin, 10CM
12,000 đ/Sợi
Còn: 1040 Sợi
10P-1.0-1S-10CM FFC Cable
Cáp FFC cùng hướng, pitch 1.0MM, 10Pin, 10CM
11,000 đ/Sợi
Còn: 709 Sợi
26P-FFC-1-B
26pin, pitch 1.0mm, Bottom contact FFC connector
10,000 đ/Cái
Còn: 409 Cái
40P-FFC-0.5-B
40pin, pitch 0.5mm, Bottom contact FFC connector
11,000 đ/Cái
Còn: 698 Cái
32P-FFC-0.5-T
32pin, pitch 0.5mm, Top contact FFC connector
12,000 đ/Cái
Còn: 890 Cái
40P-0.5-2S-30CM FFC Cable
Cáp FFC ngược hướng, pitch 0.5MM, 40Pin, 30CM
18,000 đ/Sợi
40P-0.5-2S-20CM FFC Cable
Cáp FFC ngược hướng, pitch 0.5MM, 40Pin, 20CM
14,000 đ/Cái
Còn: 552 Cái
28P-0.5-2S-15CM FFC Cable
Cáp FFC ngược hướng, pitch 0.5MM, 28Pin, 15CM
12,000 đ/Sợi
36P-0.5-2S-10CM FFC Cable
Cáp FFC ngược hướng, pitch 0.5MM, 36Pin, 10CM
11,000 đ/Sợi
Còn: 370 Sợi
25P-0.5-2S-20CM FFC Cable
Cáp FFC ngược hướng, pitch 0.5MM, 25Pin, 20CM
12,000 đ/Sợi
Còn: 500 Sợi
27P-0.5-2S-20CM FFC Cable
Cáp FFC ngược hướng, pitch 0.5MM, 27Pin, 20CM
12,000 đ/Sợi
Còn: 495 Sợi
Thegioiic-live-support