Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Sản phẩm này không tồn tại hoặc đã bị xóa!

Những sản phẩm có thể bạn muốn tìm
40P-FFC-0.5-T
40pin, pitch 0.5mm, Top contact FFC connector
7,000 đ/Cái
Còn: 449 Cái
40P-0.5-1S-15CM FFC Cable
Cáp FFC cùng hướng, pitch 0.5MM, 40Pin, 15CM
14,000 đ/Sợi
Còn: 562 Sợi
50P-FFC-0.5-B
50pin, pitch 0.5mm, Bottom contact FFC connector
8,000 đ/Cái
Còn: 599 Cái
54P-FFC-0.5-T
54pin, pitch 0.5mm, Top contact FFC connector
9,000 đ/Cái
Còn: 483 Cái
4P-FFC-1-T
4pin, pitch 1.0mm, Top contact FFC connector
5,000 đ/Cái
Còn: 873 Cái
32P-FFC-0.5-B
32pin, pitch 0.5mm, Bottom contact FFC connector
7,000 đ/Cái
Còn: 249 Cái
6P-FFC-1-B
6pin, pitch 1.0mm, Bottom contact FFC connector
5,000 đ/Cái
Còn: 489 Cái
32P-0.5-1S-15CM FFC Cable
Cáp FFC cùng hướng, pitch 0.5MM, 32Pin, 15CM
13,000 đ/Sợi
Còn: 911 Sợi
15P-0.5-1S-15CM FFC Cable
Cáp FFC cùng hướng, pitch 0.5MM, 50Pin, 15CM
15,000 đ/Sợi
26P-1.0-1S-10CM FFC Cable
Cáp FFC cùng hướng, pitch 1.0MM, 26Pin, 10CM
12,000 đ/Sợi
Còn: 828 Sợi
10P-1.0-1S-10CM FFC Cable
Cáp FFC cùng hướng, pitch 1.0MM, 10Pin, 10CM
11,000 đ/Sợi
Còn: 546 Sợi
26P-FFC-1-B
26pin, pitch 1.0mm, Bottom contact FFC connector
7,000 đ/Cái
Còn: 402 Cái
40P-FFC-0.5-B
40pin, pitch 0.5mm, Bottom contact FFC connector
7,000 đ/Cái
Còn: 518 Cái
32P-FFC-0.5-T
32pin, pitch 0.5mm, Top contact FFC connector
7,000 đ/Cái
Còn: 878 Cái
40P-0.5-2S-30CM FFC Cable
Cáp FFC ngược hướng, pitch 0.5MM, 40Pin, 30CM
18,000 đ/Sợi
40P-0.5-2S-20CM FFC Cable
Cáp FFC ngược hướng, pitch 0.5MM, 40Pin, 20CM
14,000 đ/Cái
Còn: 555 Cái
28P-0.5-2S-15CM FFC Cable
Cáp FFC ngược hướng, pitch 0.5MM, 28Pin, 15CM
12,000 đ/Sợi
36P-0.5-2S-10CM FFC Cable
Cáp FFC ngược hướng, pitch 0.5MM, 36Pin, 10CM
11,000 đ/Sợi
Còn: 370 Sợi
25P-0.5-2S-20CM FFC Cable
Cáp FFC ngược hướng, pitch 0.5MM, 25Pin, 20CM
12,000 đ/Sợi
Còn: 497 Sợi
27P-0.5-2S-20CM FFC Cable
Cáp FFC ngược hướng, pitch 0.5MM, 27Pin, 20CM
12,000 đ/Sợi
Còn: 493 Sợi
Thegioiic live support