Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Sản phẩm này không tồn tại hoặc đã bị xóa!

Những sản phẩm có thể bạn muốn tìm
LM2596HVS-ADJ
3A Step-Down Voltage Regulator, Reach 60V, TO-263
14,000 đ/Cái
0511-12-24W
Step-up converter input 05-11V to output 12V2A, size 58x40x22MM
199,000 đ/Cái
0511-12-48W
Step-up converter input 05-11V to output 12V4A, size 58x40x22MM
219,000 đ/Cái
12-24-48W
Step-up converter input 12V to output 24V2A, size 58x40x22MM
199,000 đ/Cái
12-24-120W
Step-up converter input 12V to output 24V5A, size 58x40x22MM
250,000 đ/Cái
K241215
Step-down voltage module 180W, Input 15-40V, Output 12V 15A
379,000 đ/Cái
Còn: 6 Cái
K241210
Step-down voltage module 120W, Input 15-40V, Output 12V 10A
359,000 đ/Cái
Còn: 10 Cái
K481210
Step-down voltage module 120W, Input 40-60V, Output 12V 10A
399,000 đ/Cái
K481215
Step-down voltage module 180W, Input 40-60V, Output 12V 15A
429,000 đ/Cái
K481220
Step-down voltage module 240W, Input 40-60V, Output 12V 20A
519,000 đ/Cái
K481225
Step-down voltage module 300W, Input 40-60V, Output 12V 25A
649,000 đ/Cái
K481205
Step-down voltage module 60W, Input 30-60V, Output 12V 5A
229,000 đ/Cái
Còn: 2 Cái
K241220
Step-down voltage module 240W, Input 15-40V, Output 12V 20A
339,000 đ/Cái
K240510
Step-down voltage module 50W, Input 9-40V, Output 5V 10A
239,000 đ/Cái
Còn: 5 Cái
K240515
Step-down voltage module 75W, Input 9-40V, Output 5V 15A
279,000 đ/Cái
K240520
Step-down voltage module 100W, Input 9-40V, Output 5V 20A
319,000 đ/Cái
K240525
Step-down voltage module 125W, Input 9-40V, Output 5V 25A
399,000 đ/Cái
K601210
Step-down voltage module 120W, Input 20-72V, Output 12V 10A
439,000 đ/Cái
K480510
Step-down voltage module 50W, Input 20-60V, Output 5V 10A
349,000 đ/Cái
K480515
Step-down voltage module 75W, Input 20-60V, Output 5V 15A
369,000 đ/Cái
Thegioiic live support