Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Sản phẩm này không tồn tại hoặc đã bị xóa!

Những sản phẩm có thể bạn muốn tìm
1P-FM-Dupont Vỏ Nhựa
Vỏ dupont 1pin
1,000 đ/Gói(5pcs)
Còn: 20 Gói(5pcs)
LC12S 2.4Ghz UART Module
2.4Ghz UART Half-Duplex Serial Module- 120m, 128 channels
45,000 đ/Cái
Còn: 46 Cái
2P-FM-Dupont Vỏ Nhựa
Vỏ dupont 2pin
1,000 đ/Gói(4pcs)
Còn: 68 Gói(4pcs)
3P-FM-Dupont Vỏ Nhựa
Vỏ dupont 3pin
1,000 đ/Gói(3pcs)
Còn: 491 Gói(3pcs)
4P-FM-Dupont Vỏ Nhựa
Vỏ dupont 4pin
400 đ/Cái
Còn: 107 Cái
5P-FM-Dupont Vỏ Nhựa
Vỏ dupont 5pin
500 đ/Cái
6P-FM-Dupont Vỏ Nhựa
Vỏ dupont 6pin
500 đ/Cái
Còn: 289 Cái
7P-FM-Dupont Vỏ Nhựa
Vỏ dupont 7pin
500 đ/Cái
Còn: 300 Cái
8P-FM-Dupont Vỏ Nhựa
Vỏ dupont 8pin
600 đ/Cái
Còn: 468 Cái
9P-FM-Dupont Vỏ Nhựa
Vỏ dupont 9pin
600 đ/Cái
Còn: 283 Cái
10P-FM-Dupont Vỏ Nhựa
Vỏ dupont 10pin
600 đ/Cái
Còn: 500 Cái
12P-FM-Dupont Vỏ Nhựa
Vỏ dupont 10pin
700 đ/Cái
Còn: 520 Cái
Thegioiic live support