/upload/medium/3379.jpg

Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...
Phản hồi mới
Digital power display BAT-LED

Digital power display BAT-LED

Arduino battery module type digital power display module is compatible with UNO, Leonardo, DUE

0 Phản hồi ROHS

Nhà sản xuất: Đang Cập Nhật

Còn: 8 Cái

Số lượng mua

1283 lượt xem

Bảng giá

Số lượng
(Cái)
Đơn giá(VND)
1
79,000
5
77,000
10
75,000

1. Modules, libraries and Arduino UNO, Leonardo, DUE compatible motherboards

2. 8 adjustable gray

4. The power supply is 3.3 ~ 5.5VDC

5. Logic level interface for 3.3V / 5V

6. 4 M2 screw positioning holes with a diameter of 2.2mm

Phản hồi(0)

Mã xác nhận*

uadrvG  

Vui lòng Đăng Nhập hoặc Đăng ký để chia sẻ và tích luỹ điểm.
Đang tải...
Đang tải...
Thegioiic-live-support