Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Sản phẩm này không tồn tại hoặc đã bị xóa!

Những sản phẩm có thể bạn muốn tìm
RG-335 Dao Cắt Mạch
Dao cắt board đồng
14,000 đ/Cây
Còn: 79 Cây
Pry bar BGA12MM
Dao trộn kem chì, dụng cụ mở Iphone, Ipad
17,000 đ/Cái
Còn: 24 Cái
SP-MK-4C Dao Quét Kem Chì
Dao quét kem chì số 3 dài 4inch, stainless steel
75,000 đ/Cây
Còn: 29 Cây
SP-MK-6 Dao Quét Kem Chì
Dao quét kem chì số 6 dài 6inch, stainless steel
85,000 đ/Cây
Còn: 14 Cây
SP-MK-75 Dao Lưỡi Xẻng
Dao lưỡi xẻng bề mặt rộng 75mm
85,000 đ/Cây
Còn: 2 Cây
NE555 Module
Module tạo xung dao động
29,000 đ/Cái
Còn: 36 Cái
SP-MK-10 Dao Quét Kem Chì
Dao quét kem chì số 10 dài 1inch, stainless steel
105,000 đ/Cây
Còn: 45 Cây
CT-34-1123 Dao Cắt Mạch PCB
Cán dao mã số 3, số 4, lưỡi dao số 11 và 23
12,000 đ/Cây
D8L145 Dao Cắt Mạch PCB
Dao cắt mạch D=8MM, L=145MM, có thể thay lưỡi dao
17,000 đ/Cây
Còn: 53 Cây
BC-1122 Lưỡi Dao Cắt Mạch
Lưỡi dao mã số 1, 2, 3, 7, 11, 11B, 12, 19, 21, 23
2,000 đ/Lưỡi
SP-MK-4A Dao Quét Kem Chì
Dao quét kem chì số 1 dài 4inch, stainless steel
72,000 đ/Cây
Còn: 26 Cây
SP-MK-4B Dao Quét Kem Chì
Dao quét kem chì 4B số 2 dài 4inch, stainless steel
72,000 đ/Cây
SP-MK-5 Dao Quét Kem Chì
Dao quét kem chì số 4 dài 5inch, stainless steel
80,000 đ/Cây
SP-MK-5.5 Dao Quét Kem Chì
Dao quét kem chì số 5 dài 5.5inch
85,000 đ/Cây
SP-MK-7 Dao Quét Kem Chì
Dao quét kem chì số 7 dài 7inch
90,000 đ/Cây
SP-MK-8 Dao Quét Kem Chì
Dao quét kem chì số 8 dài 8inch, stainless steel
95,000 đ/Cây
RG-335-B Lưỡi Dao Móc
Lưỡi dao cắt mạch, cắt board đồng
3,500 đ/Lưỡi
Thegioiic live support