Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Sản phẩm này không tồn tại hoặc đã bị xóa!

Những sản phẩm có thể bạn muốn tìm
2P-CH3.96MM
2Pins, Pitch 3.96mm, 6A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC
800 đ/Cái
Còn: 656 Cái
3P-CH3.96MM
3Pins, Pitch 3.96mm, 6A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC
900 đ/Cái
Còn: 940 Cái
4P-CH3.96MM
4Pins, Pitch 3.96mm, 6A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC
1,000 đ/Cái
Còn: 5213 Cái
5P-CH3.96MM
5Pins, Pitch 3.96mm, 6A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC
1,200 đ/Cái
Còn: 999 Cái
6P-CH3.96MM
6Pins, Pitch 3.96mm, 6A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC
1,300 đ/Cái
Còn: 975 Cái
8P-CH3.96MM
8Pins, Pitch 3.96mm, 6A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC
1,500 đ/Cái
Còn: 989 Cái
CH3.96 connector
Bộ connector CH3.96, 2-20PIN, 3.96MM
2,500 đ/Cái
Uno R3 ATmega328-SMD
ATmega328P-AU ARDUINO BOARD, CH340 USB connector
84,000 đ/Cái
Còn: 9 Cái
LUA ESP8266 CH340 WIFI Module
CH340 NodeMcu V3 Internet of Things development board based ESP8266
95,000 đ/Cái
Còn: 20 Cái
CH341A Module
24 EEPROM Writer 25 SPI Routing BIOS LCD Flash USB Programmer Module
99,000 đ/Bộ
Còn: 11 Bộ
Arduino MEGA2560 R3 CH340
54 input/output pins, 16 analog inputs, 4 UARTs, 16 MHz, SRAM 8KB, EEPROM 4KB
174,000 đ/Cái
Còn: 3 Cái
UNO R3 ATMEGA328P-AU MicroUSB
UNO R3 ATMEGA328P-AU CH340G MicroUSB
85,000 đ/Cái
Còn: 20 Cái
CH340-USB-TTL
USB to TTL converter UART module CH340G CH340 3.3V 5V switch
24,000 đ/Cái
Còn: 93 Cái
Thegioiic live support