Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Sản phẩm này không tồn tại hoặc đã bị xóa!

Những sản phẩm có thể bạn muốn tìm
CD53-2R2
2.2uH, 3.5A, SMD 5.8 x 5.2 x 3.2mm Inductor
2,500 đ/Cái
Còn: 419 Cái
CD53-3R3
3.3uH, 2.8A, SMD 5.8 x 5.2 x 3.2mm Inductor
2,500 đ/Cái
Còn: 952 Cái
CD53-220
22uH, 1.5A, SMD 5.8 x 5.2 x 3.2mm Inductor
2,500 đ/Cái
Còn: 1966 Cái
CD53-330
33uH, 1.1A, SMD 5.8 x 5.2 x 3.2mm Inductor
2,500 đ/Cái
Còn: 195 Cái
CD53-470
47uH, 1.0A, SMD 5.8 x 5.2 x 3.2mm Inductor
2,500 đ/Cái
Còn: 9 Cái
CD53-101
100uH, 0.6A, SMD 5.8 x 5.2 x 3.2mm Inductor
2,500 đ/Cái
Còn: 1779 Cái
CD53-100
10uH, 1.8A, SMD 5.8 x 5.2 x 3.2mm Inductor
2,500 đ/Cái
Còn: 1846 Cái
CD53-6R8
6.8uH, 2.2A, SMD 5.8 x 5.2 x 3.2mm Inductor
2,500 đ/Cái
Còn: 1792 Cái
CD53-4R7
4.7uH, 2.5A, SMD 5.8 x 5.2 x 3.2mm Inductor
2,500 đ/Cái
Còn: 1899 Cái
CD54-2R2
2.2uH, 3.8A, SMD 5.8 x 5.2 x 4.5mm Inductor
2,500 đ/Cái
CD54-3R3
3.3uH, 3.0A, SMD 5.8 x 5.2 x 4.5mm Inductor
2,500 đ/Cái
CD54-4R7
4.7uH, 3.0A, SMD 5.8 x 5.2 x 4.5mm Inductor
2,500 đ/Cái
CD54-6R8
6.8uH, 2.3A, SMD 5.8 x 5.2 x 4.5mm Inductor
2,500 đ/Cái
CD54-100
10uH, 2.0A, SMD 5.8 x 5.2 x 4.5mm Inductor
2,500 đ/Cái
Còn: 399 Cái
CD54-220
22uH, 1.11A, SMD 5.8 x 5.2 x 4.5mm Inductor
2,500 đ/Cái
CD54-330
33uH, 1.11A, SMD 5.8 x 5.2 x 4.5mm Inductor
2,500 đ/Cái
CD54-470
47uH, 0.72A, SMD 5.8 x 5.2 x 4.5mm Inductor
2,500 đ/Cái
CD53-1R0
1.0uH, 4.5A, SMD 5.8 x 5.2 x 3.2mm Inductor
2,500 đ/Cái
CD53-1R2
1.2uH, 4.2A, SMD 5.8 x 5.2 x 3.2mm Inductor
2,500 đ/Cái
CD53-1R5
1.5uH, 4.1A, SMD 5.8 x 5.2 x 3.2mm Inductor
2,500 đ/Cái
Thegioiic live support