Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Sản phẩm này không tồn tại hoặc đã bị xóa!

Những sản phẩm có thể bạn muốn tìm
TAJC476K016RNJ
47µF ±10% Molded Tantalum Capacitors 16V 2312 (6032 Metric) 500 mOhm
3,500 đ/Cái
Còn: 331 Cái
C47UF50V
CAP ALUM 47UF 50V 20% RADIAL
700 đ/Cái
Còn: 1474 Cái
C470UF50V
CAP ALUM 470UF 50V 20% RADIAL
1,500 đ/Cái
Còn: 4177 Cái
C4700UF50V
CAP ALUM 4700UF 50V 20% SNAP
8,500 đ/Cái
Còn: 218 Cái
TAJC476K010RNJ
CAP TANT 47UF 10V 10% 2312
3,500 đ/Cái
C470UF25V
CAP ALUM 470UF 25V 10% RADIAL
1,200 đ/Cái
Còn: 12905 Cái
C470UF16V
CAP ALUM 470UF 16V 10% RADIAL
900 đ/Cái
Còn: 3122 Cái
C470UF35V
CAP ALUM 470UF 35V 10% RADIAL
1,400 đ/Cái
Còn: 6085 Cái
C47UF35V
CAP ALUM 47UF 35V 20% RADIAL
500 đ/Cái
C4700UF35V
CAP ALUM 4700UF 35V 10% RADIAL
5,500 đ/Cái
Còn: 931 Cái
C47UF25V
CAP ALUM 47UF 25V 10% RADIAL
600 đ/Cái
Còn: 13500 Cái
C4700UF25V
CAP ALUM 4700UF 25V 20% RADIAL
6,500 đ/Cái
Còn: 979 Cái
C47UF16V
CAP ALUM 47UF 16V 10% RADIAL
600 đ/Cái
Còn: 5000 Cái
C4700UF16V
CAP ALUM 4700UF 16V 10% RADIAL
4,500 đ/Cái
Còn: 2342 Cái
C470UF10V
CAP ALUM 470UF 10V 10% RADIAL
700 đ/Cái
C4700UF10V
CAP ALUM 4700UF 10V 10% RADIAL
3,500 đ/Cái
C47UF63V
CAP ALUM 47UF 63V 20% RADIAL
700 đ/Cái
C470UF63V
CAP ALUM 470UF 63V 20% RADIAL
2,500 đ/Cái
 C4700UF63V
CAP ALUM 4700UF 63V 20% RADIAL
13,000 đ/Cái
C47UF100V
CAP ALUM 47UF 100V 20% RADIAL
1,900 đ/Cái
Thegioiic live support