Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Sản phẩm này không tồn tại hoặc đã bị xóa!

Những sản phẩm có thể bạn muốn tìm
KC-1290 Buzzer
Size: 12x9.0.MM, TRANSDUCER, BUZZER, 2.4KHZ, 90DB, 5V
3,000 đ/Cái
Còn: 527 Cái
Buzzer-12005
Buzzer Alarm 42 Ohm 5V, 2KHz resonant frequency
1,900 đ/Cái
Còn: 437 Cái
12095 Buzzer
Size 12x9MM, TRANSDUCER, BUZZER, 2.3KHZ, 93DB, 5V
3,000 đ/Cái
Còn: 1960 Cái
BUZZER 0835A
SMD BUZZER 0835A, size 8.5*8.5*3mm, Tần số 2700 Hz
6,000 đ/Cái
Còn: 19 Cái
KLJ-8540
SMD Buzzer, 5V, Size: 8.5x8.5MM, 2700 Hz
9,000 đ/Cái
Còn: 3000 Cái
KLJ-9025
SMD Electromagnetic Buzzer SMD BUZZER, size: 9*2.5MM
8,000 đ/Cái
12095 Module
Passive buzzer module, 3.3~5V
10,000 đ/Cái
Còn: 95 Cái
20MM Ceramic Buzzer
Resonant Frequency: 6.8 ±0.7kHz, 300Ω Max, Capacitance: 15,000pF ±30%, -20C to 60C
1,900 đ/Cái
Còn: 560 Cái
KLJ-8530
SMD Buzzer, 5V, Size: 8.5x8.5x3.0MM, 2700 Hz
9,000 đ/Cái
KLJ-1230
SMD Buzzer, Size: 12x12x3.0MM
10,000 đ/Cái
KLJ-7525
SMD Buzzer, Size: 7.5x7.5x2.5MM, 2700 Hz
9,000 đ/Cái
Còn: 1095 Cái
3015B Buzzer
Operating Voltage 3-24VDC, Resonant Frequency: 3100±500 Hz
8,500 đ/Cái
Còn: 141 Cái
1206-5V
Size: 12x6MM, TRANSDUCER, BUZZER, 2.4KHZ, 90DB, 5V
4,000 đ/Cái
Còn: 1332 Cái
27MM Ceramic Buzzer
Resonant Frequency: 6.8 ±0.7kHz, 300Ω Max, Capacitance: 15,000pF ±30%, -20C to 60C
2,500 đ/Cái
Còn: 20 Cái
35MM Ceramic Buzzer
Resonant Frequency: 6.8 ±0.7kHz, 300Ω Max, Capacitance: 15,000pF ±30%, -20C to 60C
3,500 đ/Cái
Còn: 25 Cái
Thegioiic live support