/upload/medium/3452.jpg

Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
700XL Dây Đai
Loại: XL, Pitch: 5.08, Chu vi: 1778.00mm, 350 Răng, Rộng 10mm
0 đ/Cái
670XL Dây Đai
Loại: XL, Pitch: 5.08, Chu vi: 1701.80mm, 335 Răng, Rộng 10mm
139,000 đ/Cái
630XL Dây Đai
Loại: XL, Pitch: 5.08, Chu vi: 1600.20mm, 315 Răng, Rộng 10mm
133,000 đ/Cái
450XL Dây Đai
Loại: XL, Pitch: 5.08, Chu vi: 1143.00mm, 225 Răng, Rộng 10mm
97,000 đ/Cái
400XL Dây Đai
Loại: XL, Pitch: 5.08, Chu vi: 1016.90mm, 200 Răng, Rộng 10mm
87,000 đ/Cái
390XL Dây Đai
Loại: XL, Pitch: 5.08, Chu vi: 990.60mm, 195 Răng, Rộng 10mm
85,000 đ/Cái
Pin CR1632 Panasonic
Pin lithium Panasonic 3V; 140mAh
55,000 đ/Cái
380XL Dây Đai
Loại: XL, Pitch: 5.08, Chu vi: 965.20mm, 190 Răng, Rộng 10mm
83,000 đ/Cái
Phản hồi mới
BRN-49 Bánh Răng Nhựa

BRN-49 Bánh Răng Nhựa

Bộ 49 loại

Nhà sản xuất: Đang Cập Nhật

Còn: 37 Bộ ROHS

Số lượng mua

1 Phản hồi 2210 lượt xem

Bảng giá

Số lượng
(Bộ)
Đơn giá(VND)
1
69,000
5
67,000
10
65,000

Recognizing Code:

   For example, double- gear 2610-2B refers to the outer 26 teeth , 10 teeth , diameter 2mm, tight fit

   A tight fit , said , smaller aperture than standard 0.05mm, B represents loose with a large aperture than standard 0.05

Computing gear diameter:

  ( Teeth +2 ) * modulus gear diameter =

The gear module package : 0.5 Aperture: 1.5, 2 , 2.5, 3
11 kinds of selection :9-2A 12-2A C20-2A 6 * 8 ( diameter 6mm, length 8mm)

                   42-2A 30-2A 56-2A

                   5610-2A 3010-2B 2410-2B 4410-2B 

Modulus: 0.5

Aperture 1.5 2,2.5,3

Spindle gear :8-1 .5 A 18-2.5A18-3A 8-2A 10-2A 14-2A 16-2A 9-2A 12-2A

Crown Tooth : C20-2.5A C2410-2Ac2410-2b C3010-2B

       C20-3A C28-2A C30-3A C3610-2B C2810-2A C20-2A

Single gear :20-2A 26-2A28-2A40-2A 52-2.5A 56-3A24-2.5A 36-2A 38-2A

            38-3A 44-2A 44-2.5A 48-2A 46-2.5A 50-3A56-2A 422A 30-2A

Double Gear 1810-2A 4812-2.5A 4610-2B 4810-2B 2610-2B 2210-2B

            3212-2B 2810-2B 3808-2B 2810-2B 3210-2B2808-2B

            3412-2B 3610-2B 5010-2B

           4410-2B 5610-2A 3010-2B 2410-2B

Worm ) 6 * 6 ( diameter 6mm * Length 6mm) 6 * 8 ( diameter 6mm, length 8mm)

Phản hồi(1)
 
Võ Tấn Phước - votanphuoc9x@gmail.com
BRN-49 Bánh răng nhựa (19h:59' - 17/09/2015)
cần mua BRN-49 Bánh răng nhựa

Mã xác nhận*

PjJWA3  

Vui lòng Đăng Nhập hoặc Đăng ký để chia sẻ.
Đang tải...
Sản phẩm nổi bật
Thegioiic live support