Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Sản phẩm này không tồn tại hoặc đã bị xóa!

Những sản phẩm có thể bạn muốn tìm
20PIN-2.54 Male Box Header
2x10 Pin Shrouded Male Headers, 2.54mm
2,300 đ/Cái
Còn: 884 Cái
14PIN-2.54 Male Box Header
2x7Pin Shrouded Male Headers, 2.54mm
2,200 đ/Cái
Còn: 856 Cái
10PIN-2.54 Male Box Header
2x5Pin Shrouded Male Headers, 2.54mm
2,000 đ/Cái
Còn: 1968 Cái
6PIN-2.54 Male Box Header
2x3Pin Shrouded Male Headers, 2.54mm
1,800 đ/Cái
Còn: 1161 Cái
10P-2.0 Male Box Header
2x5Pin Male Box Headers, 2.0MM
2,500 đ/Cái
Còn: 1028 Cái
20P-2.0 Male Box Header
2x10PIN Male Box Header, 2.0MM
3,000 đ/Cái
Còn: 349 Cái
34P-2.0 Male Box Header
3x17 PIN Male Box Header, 2.0MM
3,500 đ/Cái
Còn: 255 Cái
40P-2.0 Male Box Header
2x20PIN Male Box Header, 2.0MM
4,000 đ/Cái
Còn: 767 Cái
10PIN-2.54-RA Box Header
2.54mm 2x5PIN Male Box Header Right Angle
2,600 đ/Cái
Còn: 751 Cái
14PIN-2.54-RA Box Header
2.54mm 2x7PIN Male Box Header Right Angle
2,700 đ/Cái
Còn: 1000 Cái
16PIN-2.54-RA Box Header
2.54mm 2x8PIN Male Box Header Right Angle
2,800 đ/Cái
Còn: 956 Cái
20PIN-2.54-RA Box Header
2.54mm 2x10PIN Male Box Header Right Angle
3,000 đ/Cái
Còn: 331 Cái
6PIN-2.54-RA Box Header
2.54mm 2x3PIN Male Box Header Right Angle
2,500 đ/Cái
Còn: 973 Cái
LEDDriver-4-7WBox
4W-7W High Power Current LED Driver
35,000 đ/Cái
Còn: 39 Cái
34PIN-2.54 Male Box Header
2x17 Pin Shrouded Male Headers, 2.54mm
2,800 đ/Cái
Còn: 305 Cái
40PIN-2.54 Male Box Header
2x20 Pin Shrouded Male Headers, 2.54mm
3,000 đ/Cái
Còn: 1152 Cái
34PIN-2.54-RA Box Header
2.54mm 2x17 PIN Male Box Header Right Angle
4,000 đ/Cái
Còn: 94 Cái
Box Male micro USB 5P-B
Box 5P Male Solder B Type Micro USB Connector
2,900 đ/Cái
Box Male USB-A
Box Male Solder A Type 2.0 USB Connector
2,900 đ/Cái
White Box Male micro USB 5P-B
Box 5P Male Solder B Type Micro USB Connector
6,500 đ/Cái
Còn: 762 Cái
Thegioiic-live-support