Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Sản phẩm này không tồn tại hoặc đã bị xóa!

Những sản phẩm có thể bạn muốn tìm
20P-2.54-DC3
2x10-Pin IDC Box Header, Pitch 2.54mm
2,600 đ/Cái
Còn: 701 Cái
14P-2.54-DC3
2x7-Pin IDC Box Header, Pitch 2.54mm
2,200 đ/Cái
Còn: 842 Cái
10P-2.54-DC3
2x5-Pin IDC Box Header, Pitch 2.54mm
2,000 đ/Cái
Còn: 1168 Cái
6P-2.54-DC3
2x3-Pin IDC Box Header, Pitch 2.54mm
1,800 đ/Cái
Còn: 731 Cái
10P-2.0-DC3
2x5 Pin Male Box Headers, 2.0mm
2,000 đ/Cái
Còn: 1028 Cái
20P-2.0-DC3
2x10 PIN Male Box Header, pitch 2.0mm
2,800 đ/Cái
Còn: 339 Cái
34P-2.0-DC3
2x17 PIN Male Box Header, 2.0mm
3,600 đ/Cái
Còn: 251 Cái
40P-2.0-DC3
2x20 PIN Male Box Header, 2.0mm
3,900 đ/Cái
Còn: 767 Cái
10P-2.54-L-DC3
2x5-Pin IDC Box Header, L type, Pitch 2.54mm, Right Angle
2,400 đ/Cái
Còn: 696 Cái
14P-2.54-L-DC3
2x7-Pin IDC Box Header, L type, Pitch 2.54mm, Right Angle
2,600 đ/Cái
Còn: 990 Cái
16P-2.54-L-DC3
2x8-Pin IDC Box Header, L type, Pitch 2.54mm, Right Angle
2,800 đ/Cái
Còn: 848 Cái
20P-2.54-L-DC3
2x10-Pin IDC Box Header, L type, Pitch 2.54mm, Right Angle
3,000 đ/Cái
Còn: 324 Cái
6P-2.54-L-DC3
2x3-Pin IDC Box Header, L type, Pitch 2.54mm, Right Angle
2,200 đ/Cái
Còn: 1017 Cái
LEDDriver-4-7WBox
4W-7W High Power Current LED Driver
35,000 đ/Cái
Còn: 39 Cái
34P-2.54-DC3
2x17-Pin IDC Box Header, Pitch 2.54mm
2,800 đ/Cái
Còn: 296 Cái
40P-2.54-DC3
2x20-Pin IDC Box Header, Pitch 2.54mm
3,000 đ/Cái
Còn: 1135 Cái
34P-2.54-L-DC3
2x17-Pin IDC Box Header, L type, Pitch 2.54mm, Right Angle
3,500 đ/Cái
Còn: 88 Cái
Box Male micro USB 5P-B
Box 5P Male Solder B Type Micro USB Connector
2,900 đ/Cái
Box Male USB-A
Box Male Solder A Type 2.0 USB Connector
2,900 đ/Cái
Box Female USB-A-2.0
Box Female Solder A Type USB 2.0 Connector
2,900 đ/Cái
Thegioiic live support