Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Sản phẩm này không tồn tại hoặc đã bị xóa!

Những sản phẩm có thể bạn muốn tìm
50P-FFC-0.5-B
50pin, pitch 0.5mm, Bottom contact FFC connector
8,000 đ/Cái
Còn: 604 Cái
32P-FFC-0.5-B
32pin, pitch 0.5mm, Bottom contact FFC connector
7,000 đ/Cái
Còn: 249 Cái
C51 Smart Car
Development Board C51 MCU C51 Smart Car R2 Robot+Bluetooth+ Ultrasonic +12864LCD
1,995,000 đ/Cái
6P-FFC-1-B
6pin, pitch 1.0mm, Bottom contact FFC connector
5,000 đ/Cái
Còn: 523 Cái
26P-FFC-1-B
26pin, pitch 1.0mm, Bottom contact FFC connector
7,000 đ/Cái
Còn: 402 Cái
40P-FFC-0.5-B
40pin, pitch 0.5mm, Bottom contact FFC connector
7,000 đ/Cái
Còn: 618 Cái
4P-FFC-1-B
4pin, pitch 1.0mm, Bottom contact FFC connector
5,000 đ/Cái
Còn: 529 Cái
BAT-LED-V1 Digital Power Display
DFROBOT battery module compatible with Arduino UNO, Leonardo, DUE
99,000 đ/Cái
Còn: 8 Cái
10P-FFC-1-B
10pin, pitch 1.0mm, Bottom contact FFC connector
5,000 đ/Cái
Còn: 753 Cái
20P-FFC-1-B
20pin, pitch 1.0mm, Bottom contact FFC connector
6,000 đ/Cái
Còn: 482 Cái
8P-FFC-1-B
8pin, pitch 1.0mm, Bottom contact FFC connector
5,000 đ/Cái
Còn: 545 Cái
Touch-1 YFRobot
Digital Touch Sensor Capacitive Inductance for Arduino Sensor
32,000 đ/Cái
Thegioiic-live-support