/upload/medium/1528.jpg

Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...
Phản hồi mới
Biến áp cao thế (high tension transformer)

Biến áp cao thế (high tension transformer)

Output: 3,000 - 10,000 VAC

1 Phản hồi ROHS

Nhà sản xuất: Đang Cập Nhật

Hàng còn: 0

Số lượng mua

2389 lượt xem

Bảng giá

Số lượng
(Cái)
Đơn giá(VND)

Nhận đặt hàng theo yêu cầu. Số lượng tối thiểu 4 cái

Model Input Voltage Output Voltage Output Current Transformer Size
WH-7010C 100~240 VAC available 3,000 VAC 7 ~ 9 mA

Normal  type(1)
Horizontally  type(2)
Vertical  type(3)

WH-7013C 100~240 VAC available 3,500 VAC 7 ~ 9 mA
WH-7016C 100~240 VAC available 4,000 VAC 7 ~ 9 mA
WH-7019C 100~240 VAC available 4,500 VAC 7 ~ 9 mA
Transformer with high voltage capacitor
WH-7010 100~240 VAC available 2,000 VAC 7 ~ 9 mA Normal   type(4)
Horizontally  type(5)
Vertical  type(6)
WH-7013 100~240 VAC available 2,500 VAC 7 ~ 9 mA
WH-7016 100~240 VAC available 3,000 VAC 7 ~ 9 mA
WH-7019 100~240 VAC available 3,500 VAC 7 ~ 9 mA
WH-7022 100~240 VAC available 4,000 VAC 7 ~ 9 mA
WH-702510  100~240 VAC available 1,000 VAC  40 mA 
WH-702530 100~240 VAC available 3,000 VAC 20 mA
WH-702540 100~240 VAC available 4,000 VAC 10 ~ 12 mA
WH-702550 100~240 VAC available 5,000 VAC 8 ~ 10 mA
WH-8225N 100~240 VAC available 5,000 VAC 10 mA WH-8225N(7)
CC-5020 100~240 VAC available 6,000 VAC 5 mA CC-5020(8)
CC-5020 100~240 VAC available 7,500 VAC 5 mA
UI-5020 100~240 VAC available 5,000 VAC 5 mA UI-5020(9)
WH-8625N
(120W Max)
100~240 VAC available 3,000 VAC 40 mA Normal  type(10)
4,000 VAC 30 mA
5,000 VAC 20 mA
WH-8630N
(150W Max)
100~240 VAC available 4,000 VAC 35 mA
6,500 VAC 20 mA
WH-8640N
(230W Max)
100~240 VAC available 4,000 VAC 50 mA
6,500 VAC 35 mA
7,500 VAC 30 mA
WH-7016CE 100~240 VAC available 4,000 VAC 7 ~ 9 mA Normal  type(11)
(Encapsulate)
WH-7016E 100~240 VAC available 3,000 VAC 7 ~ 9 mA
WH-7025E 100~240 VAC available 5,000 VAC 8 ~ 10 mA
WH-8225E 100~240 VAC available 7,500 VAC 5 mA WH-8225E(12)
(Encapsulate)
WH-8625E
(120W Max)
100~240 VAC available 3,000 VAC 40 mA Normal  type(13)
(Encapsulate)
4,000 VAC 30 mA
5,000 VAC 20 mA
7,500 VAC 10 mA
9,000 VAC 10 mA
WH-8630E
(150W Max)
100~240 VAC available 4,000 VAC 35 mA
6,500 VAC 20 mA
7,500 VAC 20 mA
10,000 VAC 10 mA

 

Phản hồi(1)
 
Nguyễn Thành Nhân - nguyenthanhnhan218@gmail.com
cần mua (16h:36' - 26/06/2014)
WH-7022 100~240 VAC available, output 4,000 VAC 7 ~ 9 mA cần mua 4 cái có thông số như trên

Mã xác nhận*

NvOKvm  

Vui lòng Đăng Nhập hoặc Đăng ký để chia sẻ và tích luỹ điểm.
Đang tải...
Đang tải...
Thegioiic-live-support