Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Sản phẩm này không tồn tại hoặc đã bị xóa!

Những sản phẩm có thể bạn muốn tìm
AT91M63200-25AU
MCU ARM7, 25MHz, 176-TQFP, Atmel
99,000 đ/Cái
ATMEGA162-16PU
AVR MCU, 16K, 16MHZ, 5V, 40DIP, ATMEL
110,000 đ/Cái
ATMEGA8535-16AU
AVR MCU, 8K, 16MHZ, 5V, 44TQFP, Atmel
50,000 đ/Cái
ATMEGA165P-16AU
AVR MCU, 16K, 16MHZ, 64-TQFP, ATMEL
126,000 đ/Cái
ATMEGA162-16AU
AVR MCU, 16K, 16MHZ, 5V, 44TQFP, Atmel
80,000 đ/Cái
ATMEGA169-16AU
AVR MCU, 16K, 16MHZ, 5V, 64TQFP, ATMEL
79,000 đ/Cái
ATMEGA128-16AU
AVR MCU, 128K, 16MHZ, 5V, 64TQFP, Atmel
90,000 đ/Cái
ATMEGA644PV-10PU
AVR MCU, 64K FLASH, 40-DIP, Atmel
129,000 đ/Cái
ATMEGA64-16AU
AVR MCU, 64K, 16MHZ, 5V, 64TQFP, Atmel
89,000 đ/Cái
Còn: 50 Cái
ATMEGA16A-PU
AVR MCU, 16K FLASH, 16MHZ, 40-PDIP, Atmel
59,000 đ/Cái
Còn: 180 Cái
ATMEGA8515-16PU
AVR MCU, 8K, 16MHZ, 5V, 40DIP, Atmel
90,000 đ/Cái
Còn: 3 Cái
ATMEGA16-16AU
AVR MCU, 16K, 16MHZ, 5V, 44TQFP, Atmel, Atmel
59,000 đ/Cái
Còn: 23 Cái
ATMEGA16-16PU
AVR MCU, 16K, 16MHZ, 5V, 40DIP, Atmel
55,000 đ/Cái
ATTINY13-20SSI
AVR MCU, 1K FLASH, 20MHZ, 8SOIC, Atmel
17,000 đ/Cái
Còn: 97 Cái
ATMEGA32A-PU
AVR MCU, 32K FLASH, 16MHZ, 40-PDIP, Atmel
65,000 đ/Cái
Còn: 81 Cái
ATMEGA32A-AU
AVR MCU, 32K FLASH, 16MHZ, 44-TQFP, Atmel
59,000 đ/Cái
Còn: 35 Cái
ATMEGA8A-PU
AVR MCU, 8K FLASH, 16MHZ, 28-PDIP Atmel
28,000 đ/Cái
Còn: 956 Cái
ATMEGA32-16AU
AVR MCU, 32K, 16MHZ, 5V, 44TQFP, Atmel
59,000 đ/Cái
AT45DB041D-SU
FLASH, 4MBIT, 66MHZ, 8SOIC, Atmel
35,000 đ/Cái
Còn: 39 Cái
T2117-TASY
Switch 0-Volt Adj Ramp,8-SOIC, Atmel
43,000 đ/Cái
Thegioiic live support