Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Sản phẩm này không tồn tại hoặc đã bị xóa!

Những sản phẩm có thể bạn muốn tìm
Board Nhúng Linux KM9260 Plus
Embedded Board Arm9, Thegioiic
2,600,000 đ/Cái
VinaPalm-PK9G20
Embedded Board Arm9, 400Mhz, Touch screen LCD, Thegioiic
5,490,000 đ/Cái
Board Nhúng Linux KM9260
Embedded Board Arm9, 180Mhz, Thegioiic
1,725,000 đ/Cái
PK9G20 CPU Module
Embedded Board Module, Arm9, 400Mhz, Thegioiic
2,890,000 đ/Cái
VNT6656G USB WiFi Module
USB-Wi-Fi Module for Friendlyarm boards
499,000 đ/Cái
Còn: 3 Cái
XILINX Spartan3 XC3S400 FPGA evaluation board
FPGA Board with Spartan3 series XC3S400 Xilinx
3,999,000 đ/Cái
ALTERA cyclone EP1C6Q240 FPGA evaluation board
SDRAM 128Mb, 143Mhz
3,290,000 đ/Cái
Altera DE2-115 Development Board
Cyclone IV EP4CE115, 128MB SDRAM, three 50MHz oscillators
11,990,000 đ/Cái
Mini6410 S3C6410 ARM11 Board
ARM11 board, 533Mhz, 256MB RAM, 1GB Nand, 4.3" resistive LCD
2,999,000 đ/Cái
Mini2440 with 7.0" LCD
ARM9 board, 400 MHz, 64MB RAM, 256MB Nand
2,749,000 đ/Cái
Mini2440 Board
ARM9 board, 400 MHz, 64MB RAM, 1GB Nand, 3.5" Touch screen LCD
2,449,000 đ/Cái
KM2103 Board
ARM LPC2103 NXP giao tiếp với RFM12, Topkit
548,000 đ/Cái
KM233 Board
ARM9 board, 454Mhz, i.MX233, Mixed Signal Audio, Topkit
1,548,000 đ/Cái
KIT OMAP3530
Board 600MHz, ARM Cortex-A8, high performance Image,Video, Audio, Boardcon
4,590,000 đ/Cái
DevKit8000 OMAP3530 Evaluation Kit
Board 600MHz ARM Cortex-A8, 256MB RAM, Nand, Embest
3,718,000 đ/Cái
BeagleBoard-xM
ARM Cortex -A8 MHz Board, 512MB RAM, 1 GHz CPU, BeagleBoard
3,900,000 đ/Cái
PandaBoard
Dual-core ARM Cortex-A9 MPCore with Symmetric Multiprocessing (SMP) at 1 GHz
5,550,000 đ/Cái
SBC6000X Single Board Computer
Board AT91SAM9261S, 200Mhz, 64MB RAM, 128MB Nand, Atmel
3,989,000 đ/Cái
SBC6020 Single Board Computer
Board AT91SAM9G20, 400Mhz, 64MB RAM, 128MB Nand, Atmel
4,188,000 đ/Cái
TDA8035HN
Smart Card Interface IC, 64-HVQFN, NXP
135,000 đ/Cái
Thegioiic live support