/upload/medium/3356.jpg

Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...
Phản hồi mới
Arduino Realtime module DS1307

Arduino Realtime module DS1307

Arduino Tiny RTC I2C module DS1307

0 Phản hồi ROHS

Nhà sản xuất: Đang Cập Nhật

Còn: 38 Cái

Số lượng mua

1449 lượt xem

Bảng giá

Số lượng
(Cái)
Đơn giá(VND)
1
39,000
10
37,000
20
35,000
50
32,000

DS1307 I2C real time clock chip (RTC)
24C32 32K I2C EEPROM memory
LIR2032 using rechargeable lithium battery and charging circuit with
Solve problems with battery backup DS1307 can not read and write.
When fully charged, can provide timing DS1307 1 year.
Compact design, 27mm * 28mm * 8.4mm
Leads DS1307 clock pin provides a clock signal to the microcontroller.
Other I2C devices can be cascaded.

http://thegioiic.com/upload/large/3357.jpg

Phản hồi(0)

Mã xác nhận*

ECrQKB  

Vui lòng Đăng Nhập hoặc Đăng ký để chia sẻ và tích luỹ điểm.
Đang tải...
Đang tải...
Thegioiic-live-support