Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Sản phẩm này không tồn tại hoặc đã bị xóa!

Những sản phẩm có thể bạn muốn tìm
GY-85 9 Axis Sensor Module
BMP085 Sensor Modules 9 Axis Sensor Module (ITG3205 +ADXL345 + HMC5883L)
182,000 đ/Cái
Còn: 3 Cái
GY-80 L3G4200D + ADXL345 + HMC5883L  + BMP085
Cảm biến 10 bậc tự do, 9 trục L3G4200D + ADXL345 + HMC5883L + BMP085
310,000 đ/Cái
Còn: 5 Cái
ADXL335 GY-61 Module
Three-axis accelerometer angle module alternative MMA7260
55,000 đ/Cái
Còn: 39 Cái
Thegioiic live support