Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Sản phẩm này không tồn tại hoặc đã bị xóa!

Những sản phẩm có thể bạn muốn tìm
A4988 Dual Bipolar Stepper Motor Shield
Dual Bipolar Stepper Motor Shield for Arduino (A4988)
699,000 đ/Cái
A4988 Stepper Motor Driver
Arduino Stepper motor driver board Reprap 3D printer
27,000 đ/Cái
Còn: 14 Cái
Arduino CNC Shield
Hỗ trợ 4 trục, 12-36V, driver A4988
139,000 đ/Cái
A4988 3D Printer CNC Shield
3D Printer CNC Shield là board mở rộng của Arduino UNO R3
49,000 đ/Cái
Còn: 45 Cái
Thegioiic live support