/upload/medium/3133.jpg

Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...
Phản hồi mới
7inch Resistive Touch LCD WS-A

7inch Resistive Touch LCD WS-A

7inch, cảm ứng điện trở, 24-bit parallel interface/4-wires

0 Phản hồi ROHS

Nhà sản xuất: Waveshare

Hàng còn: 0

Số lượng mua

1101 lượt xem

Bảng giá

Số lượng
(Cái)
Đơn giá(VND)
1
1,190,000
3
1,170,000

LCD Type TFT
LCD Interface 24-bit parallel
Touch Screen Interface 4 wires, resistive
Backlight LED
Display Size (mm) 154.08 (W) × 85.92 (H)
Dot Pitch (mm) 0.0642 (W) × 0.1790 (H)
Aspect Ratio 8 : 5
Resolution 800 * 480 (Pixel)
Power Consumption TBD
Backlight Current TBD
Operating Temp. (℃) TBD

Interface Definition

PIN NO.SYMBOLDESCRIPTIONTypeFUNCTION
1 VLED- Backlight negative input Backlight negative, connects to GND or PWM control
2 VLED+ Backlight Positive input Backlight Positive, 5V typical
3 GND Ground input Ground
4 VCC Power supply input Power supply, 3.3V
5 R0 Data pin input Red data
6 R1
7 R2
8 R3
9 R4
10 R5
11 R6
12 R7
13 G0 Data pin input Green data
14 G1
15 G2
16 G3
17 G4
18 G5
19 G6
20 G7
21 B0 Data pin input Blue data
22 B1
23 B2
24 B3
25 B4
26 B5
27 B6
28 B7
29 GND Ground input GND
30 DCLK LCD clock input LCD clock signal
31 DISP Enable backlight control input Typically connects to VCC
32 HSYNC Horizontal Synchronization input Horizontal synchronous signal input
33 VSYNC Vertical Synchronization input Vertical synchronous signal input
34 DE Control mode selection input DE = 0 : SYNC mode
DE = 1 : DE mode
35 NC      
36 GND Ground input GND
37 X+ Touch screen X+ output Resistive touch screen X+ analog output
38 Y- Touch screen Y- output Resistive touch screen Y- analog output
39 X- Touch screen X- output Resistive touch screen X- analog output
40 Y+ Touch screen Y+ output Resistive touch screen Y+ analog output

External Dimension

7inch Resistive Touch LCD external dimension

Package Contains

  1. 7inch Resistive Touch LCD × 1
  2. 40-pin FFC × 1
Phản hồi(0)

Mã xác nhận*

ugLMWJ  

Vui lòng Đăng Nhập hoặc Đăng ký để chia sẻ và tích luỹ điểm.
Đang tải...
Đang tải...
Thegioiic-live-support