/upload/medium/3136.jpg

Phone

(8)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...
Bình luận mới
Sản phẩm đã xem
7inch Capacitive Touch LCD WS-A

7inch Capacitive Touch LCD WS-A

7 inch 800*480 LCD, capacitive touch screen, 24-bit parallel

0 Phản hồi ROHS

Nhà sản xuất: Waveshare

Còn : 1 Cái

Số lượng mua

1228 lượt xem

Bảng giá

Số lượng
(Cái)
Giá(VND)
1
1,390,000
3
1,370,000

LCD Type TFT
LCD Interface 24-bit parallel
Touch Screen Interface 4 wires, capacitive
Touch Controller FT5206GE1
Backlight LED
Display Size (mm) 154.08 (W) × 85.92 (H)
Dot Pitch (mm) 0.0642 (W) × 0.1790 (H)
Aspect Ratio 8 : 5
Resolution 800 * 480 (Pixel)
Power Consumption TBD
Backlight Current TBD
Operating Temp. (℃) TBD

 

Capacitive Touch Screen Interface Definition

PIN NO.SYMBOLDESCRIPTIONTypeFUNCTION
1 CAP_INT Interrupt input External touch interrupt control input
2 CAP_WAKE WAKEUP input Used to awake the external TP controller
3 I2C_SDA I2C data pin output/input Read/Write I2C data
4 I2C_SCL I2C clock pin input Control I2C clock

LCD Interface Definition

PIN NO.SYMBOLDESCRIPTIONTypeFUNCTION
1 VLED- Backlight negative input Backlight negative, connects to GND or PWM control
2 VLED+ Backlight Positive input Backlight Positive, 5V typical
3 GND Ground input Ground
4 VCC Power supply input Power supply, 3.3V
5 R0 Data pin input Red data
6 R1
7 R2
8 R3
9 R4
10 R5
11 R6
12 R7
13 G0 Data pin input Green data
14 G1
15 G2
16 G3
17 G4
18 G5
19 G6
20 G7
21 B0 Data pin input Blue data
22 B1
23 B2
24 B3
25 B4
26 B5
27 B6
28 B7
29 GND Ground input GND
30 DCLK LCD clock input LCD clock signal
31 DISP Enable backlight control input Typically connects to VCC
32 HSYNC Horizontal Synchronization input Horizontal synchronous signal input
33 VSYNC Vertical Synchronization input Vertical synchronous signal input
34 DE Control mode selection input DE = 0 : SYNC mode
DE = 1 : DE mode
35 NC      
36 GND Ground input GND
37 X+ - - NC
38 Y- - - NC
39 X- - - NC
40 Y+ - - NC

External Dimension

7inch Capacitive Touch LCD external dimension

Package Contains

  1. 7inch Capacitive Touch LCD
  2. 40-pin FFC × 1
  3. 4-pin FFC × 1

 

Bình luận(0)

Mã xác nhận*

bSafyY  

Vui lòng Đăng Nhập hoặc Đăng ký để chia sẻ và tích luỹ điểm.
Đang tải...
Đang tải...
Thegioiic-live-support