Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Sản phẩm này không tồn tại hoặc đã bị xóa!

Những sản phẩm có thể bạn muốn tìm
SR-10561
0.56 inch, 4 Digit, RED, 7-Segment Common Anode LEDs
8,500 đ/Cái
Còn: 506 Cái
SM-10361
0.36 inch, RED, 1 Digit, 7-Segment, Common Anode
3,500 đ/Cái
Còn: 589 Cái
SM-10304
0.30 inch, 1 Digit,7-Segment, Common Anode
5,500 đ/Cái
Còn: 274 Cái
SN-10281
0.28 inch, 2 Digit, RED, 7-Segment, Common Anode
6,000 đ/Cái
Còn: 458 Cái
SN74LS47N
IC BCD/7-SEG DECOD/DRVR 16-DIP
15,000 đ/Cái
Còn: 10 Cái
SN-50561
0.56 inch, 2 Digit, RED, 7-Segment, Common Anode
5,000 đ/Cái
Còn: 856 Cái
TG-12101BS
1.2inch common Anode, RED, Single 7-Segment LED
11,000 đ/Cái
Còn: 66 Cái
TG-12101AS
1.2inch common cathode, RED, Single 7-Segment LED
11,000 đ/Cái
TG-20561
0.56 inch, 3 Digit, RED, 7-Segment Common Cathode LED
7,500 đ/Cái
TG-10561
0.56 inch, 3 Digit, RED, 7-Segment Common Anode LED
7,500 đ/Cái
Còn: 491 Cái
TG-15102AX
1.5 inch Common cathode, RED, Single 7-Segment LED
14,500 đ/Cái
TG-15102BX
1.5 inch Common anode, RED, Single 7-Segment LED
14,500 đ/Cái
TG-18102CX
1.8 inch common cathode, RED, Single 7-Segment LED
17,500 đ/Cái
TG-18102DX
1.8 inch common anode, RED, Single 7-Segment LED
17,500 đ/Cái
TG-23101AX
2.3 inch common cathode, RED, Single 7-Segment LED
25,500 đ/Cái
TG-23101BX
2.3 inch common anode, RED, Single 7-Segment LED
25,500 đ/Cái
TG-30101AS
3.0 inch common cathode, RED, Single 7-Segment LED
44,500 đ/Cái
TG-30101BS
3.0 inch common anode, RED, Single 7-Segment LED
44,500 đ/Cái
Còn: 34 Cái
TG-40101AX
4.0 inch common cathode, RED, Single 7-Segment LED
74,500 đ/Cái
TG-40101BX
4.0 inch common anode, RED, Single 7-Segment LED
74,500 đ/Cái
Thegioiic live support