Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Sản phẩm này không tồn tại hoặc đã bị xóa!

Những sản phẩm có thể bạn muốn tìm
CBB21-103-630V
10,000pF 630VDC metallized film cap
4,000 đ/Cái
Còn: 195 Cái
CBB21-474-630V
0.47UF 630VDC metallized film cap
5,000 đ/Cái
IRF630N
N-Channel HEXFET Power MOSFET
12,000 đ/Cái
Còn: 77 Cái
IRF9630
P-Channel HEXFET Power MOSFET
16,000 đ/Cái
Còn: 77 Cái
TLP2630(F)
PHOTOCOUPLER DUAL 6N137 8-DIP
25,000 đ/Cái
Còn: 1 Cái
RDM630
Module of 125KHz read-only EM4100/TK4100 125KHz cards
170,000 đ/Cái
BB22-223-630V
CAP FILM 22NF 630VDC Metallized Film Capacitor
3,000 đ/Cái
Còn: 736 Cái
Arduino RFID RDM6300
Arduino RFID reader module, 125KHz, UART serial output
105,000 đ/Cái
Còn: 3 Cái
0630-1uH
1uH, 12A, SMD Inuductor, size 6.6 x 6.9 x 3.0MM
2,900 đ/Cái
0630-1.5uH
1.5uH, 9A, SMD Inuductor, size 6.6 x 6.9 x 3.0MM
2,900 đ/Cái
0630-2.2uH
2.2uH, 7A, SMD Inuductor, size 6.6 x 6.9 x 3.0MM
3,000 đ/Cái
0630-3.3uH
3.3uH, 6.5A, SMD Inuductor, size 6.6 x 6.9 x 3.0MM
3,000 đ/Cái
0630-4.7uH
4.7uH, 5A, SMD Inuductor, size 6.6 x 6.9 x 3.0MM
3,000 đ/Cái
0630-6.8uH
6.8uH, 4.5A, SMD Inuductor, size 6.6 x 6.9 x 3.0MM
3,000 đ/Cái
0630-10uH
10uH, 4A, SMD Inuductor, size 6.6 x 6.9 x 3.0MM
3,000 đ/Cái
0630-15uH
15uH, 3A, SMD Inuductor, size 6.6 x 6.9 x 3.0MM
3,000 đ/Cái
0630-22uH
22uH, 1.5A, SMD Inuductor, size 6.6 x 6.9 x 3.0MM
3,500 đ/Cái
2P-63080
2Pins, Pitch 6.3mm, Female + Male + Iron terminal
3,500 đ/Bộ
Còn: 462 Bộ
3P-63080
3Pins, Pitch 6.3mm, Female + Male + Iron terminal
5,000 đ/Bộ
Còn: 67 Bộ
4P-63080
4Pins, Pitch 6.3mm, Female + Male + Iron terminal
6,500 đ/Bộ
Còn: 184 Bộ
Thegioiic live support