Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Sản phẩm này không tồn tại hoặc đã bị xóa!

Những sản phẩm có thể bạn muốn tìm
LD1085D2T33R
IC REG LDO POSITIVE 3.3V D2PAK-ST
12,000 đ/Cái
5D28-1R0
1UH, 3.7A, cuộn cảm size 5.7 x 5.7 x 3.0mm
2,500 đ/Cái
Còn: 500 Cái
5D28-1R5
1.5UH, 3.5A, cuộn cảm size 5.7 x 5.7 x 3.0mm
2,500 đ/Cái
5D28-6R8
6.8UH, 1.8A, cuộn cảm size 5.7 x 5.7 x 3.0mm
2,500 đ/Cái
Còn: 455 Cái
5D28-100
10UH, 1.3A, cuộn cảm size 5.7 x 5.7 x 3.0mm
2,500 đ/Cái
Còn: 4007 Cái
5D28-680
68UH, 0.52A, cuộn cảm size 5.7 x 5.7 x 3.0mm
2,500 đ/Cái
Còn: 2375 Cái
5D28-150
15UH, 1.1A, cuộn cảm size 5.7 x 5.7 x 3.0mm
2,500 đ/Cái
Còn: 450 Cái
5D28-101
100UH, 0.42A, cuộn cảm size 5.7 x 5.7 x 3.0mm
2,500 đ/Cái
Còn: 4372 Cái
5D28-221
220UH, 0.35A, cuộn cảm size 5.7 x 5.7 x 3.0mm
2,500 đ/Cái
Còn: 4344 Cái
5D28-331
330UH, 0.35A, cuộn cảm size 5.7 x 5.7 x 3.0mm
2,500 đ/Cái
Còn: 474 Cái
5D28-471
470UH, 0.35A, cuộn cảm size 5.7 x 5.7 x 3.0mm
2,500 đ/Cái
Còn: 490 Cái
5D28-4R7
4.7UH, 2.0A, cuộn cảm size 5.7 x 5.7 x 3.0mm
2,500 đ/Cái
Còn: 961 Cái
5D28-120
12UH, 1.2A, cuộn cảm size 5.7 x 5.7 x 3.0mm
2,500 đ/Cái
Còn: 200 Cái
5D28-270
27UH, 0.85A, cuộn cảm size 5.7 x 5.7 x 3.0mm
2,500 đ/Cái
Còn: 200 Cái
5D28-151
150UH, 0.35A, cuộn cảm size 5.7 x 5.7 x 3.0mm
2,500 đ/Cái
Còn: 200 Cái
5D28-3R3
3.3UH, 3.7A, cuộn cảm size 5.7 x 5.7 x 3.0mm
2,500 đ/Cái
Còn: 2000 Cái
Thegioiic live support