Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Sản phẩm này không tồn tại hoặc đã bị xóa!

Những sản phẩm có thể bạn muốn tìm
4D28-220
22UH, 0.7A, SMD 4.7 x 4.7 x 3.0mm
1,500 đ/Cái
Còn: 2000 Cái
4D28-100
10UH, 1A, SMD 4.7 x 4.7 x 3.0mm
1,500 đ/Cái
Còn: 1998 Cái
4D28-470
47UH, 0.5A, SMD 4.7 x 4.7 x 3.0mm
1,500 đ/Cái
Còn: 2000 Cái
4D28-680
68UH, 0.41A, SMD 4.7 x 4.7 x 3.0mm
1,600 đ/Cái
Còn: 1995 Cái
4D28-101
100UH 0.35A, SMD 4.7 x 4.7 x 3.0mm
1,700 đ/Cái
Còn: 1994 Cái
4D28-221
220UH 0.30A, SMD 4.7 x 4.7 x 3.0mm
1,800 đ/Cái
Còn: 2000 Cái
4D28-331
330UH 0.30A, SMD 4.7 x 4.7 x 3.0mm
1,900 đ/Cái
Còn: 2000 Cái
Thegioiic live support