Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Sản phẩm này không tồn tại hoặc đã bị xóa!

Những sản phẩm có thể bạn muốn tìm
STM32F107RCT6
MCU ARM 256KB FLASH MEM 64-LQFP
97,000 đ/Cái
Còn: 40 Cái
STM32F103RBT6
MCU ARM 128KB FLASH MEM 64-LQFP
55,000 đ/Cái
Còn: 49 Cái
STM32F103ZET6
MCU ARM 512KB FLASH MEM 144-LQFP
98,000 đ/Cái
AT91SAM7S256-AU
IC ARM7 MCU 32BIT 256K 64-LQFP
149,000 đ/Cái
Còn: 30 Cái
ADV7180BSTZ
IC VIDEO DECODER SDTV 64-LQFP
255,000 đ/Cái
STM8S105S6T6C
MCU 32KB FLASH MEM 16MHZ 44-LQFP
32,000 đ/Cái
4P-XH2.54-L
4Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V
700 đ/Gói(2cái)
Còn: 563 Gói(2cái)
10P-2.54-L-DC3
2x5-Pin IDC Box Header, L type, Pitch 2.54mm, Right Angle
2,400 đ/Cái
Còn: 721 Cái
14P-2.54-L-DC3
2x7-Pin IDC Box Header, L type, Pitch 2.54mm, Right Angle
2,600 đ/Cái
Còn: 990 Cái
16P-2.54-L-DC3
2x8-Pin IDC Box Header, L type, Pitch 2.54mm, Right Angle
2,800 đ/Cái
Còn: 918 Cái
20P-2.54-L-DC3
2x10-Pin IDC Box Header, L type, Pitch 2.54mm, Right Angle
3,000 đ/Cái
Còn: 324 Cái
12864-LCD-V3
LCD 128x64 ký tự chữ trắng, nền xanh dương, chip ST7920
172,000 đ/Cái
12864-LCD-V2
LCD 128x64 ký tự, 5V, chữ đen nền xanh dương, ST7920
170,000 đ/Cái
Còn: 19 Cái
1604-LCD-V2
LCD 16x04 ký tự, 5V, chữ trắng nền xanh dương
115,000 đ/Cái
Còn: 8 Cái
2004-LCD-V2
LCD 20x04 ký tự, chữ trắng nền xanh dương, 5VDC
115,000 đ/Cái
Còn: 10 Cái
2P-XH2.54-L
2Pins, 2.54mm Right Angle Male Header, 3A, 250V
500 đ/Gói(2cái)
Còn: 3008 Gói(2cái)
3P-XH2.54-L
3Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V
600 đ/Gói(2cái)
Còn: 2675 Gói(2cái)
5P-XH2.54-L
5Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V
800 đ/Gói(2cái)
Còn: 1101 Gói(2cái)
6P-XH2.54-L
6Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V
800 đ/Gói(2cái)
Còn: 1518 Gói(2cái)
7P-XH2.54-L
7Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V
900 đ/Gói(2cái)
Còn: 1713 Gói(2cái)
Thegioiic live support