Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Sản phẩm này không tồn tại hoặc đã bị xóa!

Những sản phẩm có thể bạn muốn tìm
1088BS
Đỏ, 3mm dot size, 8x8, 32x32mm, Common Anode, water-clear LED
15,000 đ/Cái
RG-1088BS
Đỏ+xanh, 3mm dot size, 8x8, 32x32mm, Common Anode, water-clear LED
25,000 đ/Cái
Còn: 198 Cái
11-M3-SS1
PCB Spacer Support, H=11mm, Ø = 3mm
1,200 đ/Cái
Còn: 790 Cái
6-M3-MF-PL
Trụ nhựa Male-Female, L=6mm, Ø=3mm
700 đ/Cái
Còn: 442 Cái
M3-Nut-PL
Hexagonal Nut, inner Ø=3mm
1,000 đ/Gói(3pcs)
Còn: 2179 Gói(3pcs)
8-M3-MF-PL
Trụ nhựa Male-Female, L=8mm, Ø=3mm
900 đ/Cái
Còn: 2128 Cái
10-M3-MF-PL
Trụ nhựa Male-Female, L=10mm, Ø=3mm
1,000 đ/Cái
Còn: 172 Cái
12-M3-MF-PL
Trụ nhựa Male-Female, L=12mm, Ø=3mm
1,200 đ/Cái
Còn: 1076 Cái
13-M3-MF-PL
Trụ nhựa Male-Female, L=13mm, Ø=3mm
1,300 đ/Cái
15-M3-MF-PL
Trụ nhựa Male-Female, L=15mm, Ø=3mm
1,500 đ/Cái
Còn: 2288 Cái
18-M3-MF-PL
Trụ nhựa Male-Female, L=18mm, Ø=3mm
1,800 đ/Cái
Còn: 939 Cái
22-M3-MF-PL
Trụ nhựa Male-Female, L=22mm, Ø=3mm
2,000 đ/Cái
Còn: 551 Cái
25-M3-MF-PL
Trụ nhựa Male-Female, L=25mm, Ø=3mm
2,300 đ/Cái
Còn: 1389 Cái
30-M3-MF-PL
Trụ nhựa Male-Female, L=30mm, Ø=3mm
2,400 đ/Cái
Còn: 102 Cái
35-M3-MF-PL
Trụ nhựa Male-Female, L=35mm, Ø=3mm
2,600 đ/Cái
Còn: 904 Cái
RE-3MM-LED
Red 3MM Waterclear LED
2,700 đ/Gói(10con)
Còn: 9781 Gói(10con)
GR-3MM-LED
Green 3MM Waterclear LED
3,000 đ/Gói(10con)
Còn: 8871 Gói(10con)
RG-CC-3MM-LED
3MM Round Red-Green LED, Common Cathode
500 đ/Cái
Còn: 3715 Cái
40-M3-MF-PL
Trụ nhựa Male-Female, L=40mm, Ø=3mm
3,000 đ/Cái
Còn: 1914 Cái
LS07-A
Cảm biến ánh sáng, Ambient Light Sensor Phototransistor Output, 3mm
3,000 đ/Cái
Còn: 82 Cái
Thegioiic-live-support