Phone

(8)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Sản phẩm này không tồn tại hoặc đã bị xóa!

Những sản phẩm có thể bạn muốn tìm
R3MM88CA
RED, 8x8 LED Matrix, Dot size: 3mm, Size: 32x32mm, Anode
17,000 đ/Cái
Còn : 10 Cái
RG-3232CA
RED+GREEN, 8x8 LED Matrix, Dot size: 3mm, Size: 32x32mm, Anode
25,000 đ/200
Còn : 200 200
NL-1588ASR
Red LED DOT Matrix Display, Dot size 3mm
17,000 đ/Cái
PCB Latch Spacer Support
PCB Spacer Support, H=11mm, Ø = 3mm
1,500 đ/Cái
Còn : 800 Cái
6mm Nylon hexagonal spacer
PCB Nylon hexagonal Spacer support with screw, 6mm, Ø = 3mm
1,000 đ/Cái
Còn : 500 Cái
Hexagonal Threaded Nut
Hexagonal Nut, inner Ø = 3mm
500 đ/Cái
Còn : 3484 Cái
8mm Nylon hexagonal spacer
PCB Nylon hexagonal Spacer support with screw, 8mm, Ø = 3mm
1,200 đ/Cái
Còn : 2148 Cái
10mm Nylon hexagonal spacer
PCB Nylon hexagonal Spacer support with screw, 10mm, Ø = 3mm
1,300 đ/Cái
Còn : 362 Cái
12mm Nylon hexagonal spacer
PCB Nylon hexagonal Spacer support with screw, 12mm, Ø = 3mm
1,300 đ/Cái
Còn : 1140 Cái
15mm Nylon hexagonal spacer
PCB Nylon hexagonal Spacer support with screw, 15mm, Ø = 3mm
1,600 đ/Cái
Còn : 2312 Cái
18mm Nylon hexagonal spacer
PCB Nylon hexagonal Spacer support with screw, 18mm, Ø = 3mm
1,700 đ/Cái
Còn : 939 Cái
22mm Nylon hexagonal spacer
PCB Nylon hexagonal Spacer support with screw, 22mm, Ø = 3mm
1,800 đ/Cái
Còn : 551 Cái
25mm Nylon hexagonal spacer
PCB Nylon hexagonal Spacer support with screw, 25mm, Ø = 3mm
2,200 đ/Cái
Còn : 1429 Cái
30mm Nylon hexagonal spacer
PCB Nylon hexagonal Spacer support with screw, 30mm, Ø = 3mm
2,300 đ/Cái
Còn : 637 Cái
35mm Nylon hexagonal spacer
PCB Nylon hexagonal Spacer support with screw, 35mm, Ø = 3mm
2,500 đ/Cái
Còn : 904 Cái
Đầu mỏ hàn Goot
Típ hàn nhám hiệu Goot, 3mm, 40W-60W
15,000 đ/Cái
Còn : 29 Cái
RE-3MM-LED
Red 3MM Waterclear LED
2,700 đ/Gói(10con)
Còn : 9940 Gói(10con)
GR-3MM-LED
Green 3MM Waterclear LED
3,000 đ/Gói(10con)
Còn : 8935 Gói(10con)
RG-CC-3MM-LED
3MM Round Red-Green LED, Common Cathode
500 đ/Cái
Còn : 3840 Cái
40mm Nylon hexagonal spacer
PCB Nylon hexagonal Spacer support with screw, 40mm, Ø = 3mm
3,000 đ/Cái
Còn : 1935 Cái
Thegioiic-live-support