Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Sản phẩm này không tồn tại hoặc đã bị xóa!

Những sản phẩm có thể bạn muốn tìm
1088BS
Đỏ, 3mm dot size, 8x8, 32x32mm, Common Anode, water-clear LED
15,000 đ/Cái
RG-1088BS
Đỏ+xanh, 3mm dot size, 8x8, 32x32mm, Common Anode, water-clear LED
25,000 đ/Cái
Còn: 197 Cái
11-M3-SS1
PCB Spacer Support, H=11mm, Ø = 3mm
1,200 đ/Cái
Còn: 789 Cái
6-M3-MF-PL
Trụ nhựa Male-Female, L=6mm, Ø=3mm
600 đ/Cái
Còn: 273 Cái
M3-Nut-PL
Hexagonal Nut, inner Ø=3mm
1,000 đ/Gói(3pcs)
Còn: 891 Gói(3pcs)
8-M3-MF-PL
Trụ nhựa Male-Female, L=8mm, Ø=3mm
800 đ/Cái
Còn: 1088 Cái
10-M3-MF-PL
Trụ nhựa Male-Female, L=10mm, Ø=3mm
1,000 đ/Cái
Còn: 472 Cái
12-M3-MF-PL
Trụ nhựa Male-Female, L=12mm, Ø=3mm
1,200 đ/Cái
Còn: 3 Cái
13-M3-MF-PL
Trụ nhựa Male-Female, L=13mm, Ø=3mm
1,300 đ/Cái
Còn: 490 Cái
15-M3-MF-PL
Trụ nhựa Male-Female, L=15mm, Ø=3mm
1,500 đ/Cái
Còn: 2148 Cái
18-M3-MF-PL
Trụ nhựa Male-Female, L=18mm, Ø=3mm
1,800 đ/Cái
Còn: 639 Cái
22-M3-MF-PL
Trụ nhựa Male-Female, L=22mm, Ø=3mm
2,000 đ/Cái
Còn: 1121 Cái
25-M3-MF-PL
Trụ nhựa Male-Female, L=25mm, Ø=3mm
2,300 đ/Cái
Còn: 1389 Cái
30-M3-MF-PL
Trụ nhựa Male-Female, L=30mm, Ø=3mm
2,400 đ/Cái
Còn: 573 Cái
35-M3-MF-PL
Trụ nhựa Male-Female, L=35mm, Ø=3mm
2,600 đ/Cái
Còn: 904 Cái
RE-3MM-LED
Red 3MM Waterclear LED
2,700 đ/Gói(10con)
Còn: 548 Gói(10con)
GR-3MM-LED
Green 3MM Waterclear LED
3,000 đ/Gói(10con)
Còn: 8875 Gói(10con)
RG-CC-3MM-LED
3MM Round Red-Green LED, Common Cathode
500 đ/Cái
Còn: 3585 Cái
40-M3-MF-PL
Trụ nhựa Male-Female, L=40mm, Ø=3mm
3,000 đ/Cái
Còn: 1894 Cái
LS07-A
Cảm biến ánh sáng, Ambient Light Sensor Phototransistor Output, 3mm
3,000 đ/Cái
Còn: 80 Cái
Thegioiic live support