Phone

(8)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Sản phẩm này không tồn tại hoặc đã bị xóa!

Những sản phẩm có thể bạn muốn tìm
1088BS
Đỏ, 3mm dot size, 8x8, 32x32mm, Common Anode, water-clear LED
15,000 đ/Cái
Còn : 3 Cái
RG-1088BS
Đỏ+xanh, 3mm dot size, 8x8, 32x32mm, Common Anode, water-clear LED
25,000 đ/Cái
Còn : 200 Cái
PCB Latch Spacer Support
PCB Spacer Support, H=11mm, Ø = 3mm
1,500 đ/Cái
Còn : 800 Cái
6mm Nylon hexagonal spacer
PCB Nylon hexagonal Spacer support with screw, 6mm, Ø = 3mm
1,000 đ/Cái
Còn : 472 Cái
Hexagonal Threaded Nut
Hexagonal Nut, inner Ø = 3mm
500 đ/Cái
Còn : 2488 Cái
8mm Nylon hexagonal spacer
PCB Nylon hexagonal Spacer support with screw, 8mm, Ø = 3mm
1,200 đ/Cái
Còn : 2148 Cái
10mm Nylon hexagonal spacer
PCB Nylon hexagonal Spacer support with screw, 10mm, Ø = 3mm
1,300 đ/Cái
Còn : 280 Cái
12mm Nylon hexagonal spacer
PCB Nylon hexagonal Spacer support with screw, 12mm, Ø = 3mm
1,300 đ/Cái
Còn : 1128 Cái
15mm Nylon hexagonal spacer
PCB Nylon hexagonal Spacer support with screw, 15mm, Ø = 3mm
1,600 đ/Cái
Còn : 2292 Cái
18mm Nylon hexagonal spacer
PCB Nylon hexagonal Spacer support with screw, 18mm, Ø = 3mm
1,700 đ/Cái
Còn : 939 Cái
22mm Nylon hexagonal spacer
PCB Nylon hexagonal Spacer support with screw, 22mm, Ø = 3mm
1,800 đ/Cái
Còn : 551 Cái
25mm Nylon hexagonal spacer
PCB Nylon hexagonal Spacer support with screw, 25mm, Ø = 3mm
2,200 đ/Cái
Còn : 1429 Cái
30mm Nylon hexagonal spacer
PCB Nylon hexagonal Spacer support with screw, 30mm, Ø = 3mm
2,300 đ/Cái
Còn : 202 Cái
35mm Nylon hexagonal spacer
PCB Nylon hexagonal Spacer support with screw, 35mm, Ø = 3mm
2,500 đ/Cái
Còn : 904 Cái
RE-3MM-LED
Red 3MM Waterclear LED
2,700 đ/Gói(10con)
Còn : 9878 Gói(10con)
GR-3MM-LED
Green 3MM Waterclear LED
3,000 đ/Gói(10con)
Còn : 8925 Gói(10con)
RG-CC-3MM-LED
3MM Round Red-Green LED, Common Cathode
500 đ/Cái
Còn : 3840 Cái
40mm Nylon hexagonal spacer
PCB Nylon hexagonal Spacer support with screw, 40mm, Ø = 3mm
3,000 đ/Cái
Còn : 1919 Cái
LS07-A
Cảm biến ánh sáng, Ambient Light Sensor Phototransistor Output, 3mm
3,000 đ/Cái
Còn : 83 Cái
Fresnel Lens S9006
Motion sensor Fresnel lens, size 23mm
5,000 đ/Cái
Thegioiic-live-support