Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Sản phẩm này không tồn tại hoặc đã bị xóa!

Những sản phẩm có thể bạn muốn tìm
3362P-102
1K OHM TRIMMER POTENTIOMETER CERMET 1 TURN - TOP ADJUST
3,000 đ/Cái
Còn: 240 Cái
3362P-103
10K OHM TRIMMER POTENTIOMETER CERMET 1 TURN - TOP ADJUST
3,000 đ/Cái
Còn: 117 Cái
3362P-503
50K OHM TRIMMER POTENTIOMETER CERMET 1 TURN - TOP ADJUST
3,000 đ/Cái
Còn: 702 Cái
3362P-104
100K OHM TRIMMER POTENTIOMETER CERMET 1 TURN - TOP ADJUST
3,000 đ/Cái
Còn: 288 Cái
3362P-101
100OHM TRIMMER POTENTIOMETER CERMET 1 TURN - TOP ADJUST
3,000 đ/Cái
Còn: 300 Cái
3362P-501
500OHM TRIMMER POTENTIOMETER CERMET 1 TURN - TOP ADJUST
3,000 đ/Cái
Còn: 678 Cái
3362P-502
5K OHM TRIMMER POTENTIOMETER CERMET 1 TURN - TOP ADJUST
3,000 đ/Cái
Còn: 443 Cái
3362P-203
20K OHM TRIMMER POTENTIOMETER CERMET 1 TURN - TOP ADJUST
3,000 đ/Cái
Còn: 480 Cái
LM336BZ-5.0
IC VREF SHUNT 5V TO-92-3
21,000 đ/Cái
Còn: 9 Cái
Mạch Nạp SP200SE
EEPROM USB Programmer, Enhanced with ISP interface for 336 SCM
170,000 đ/Cái
Còn: 11 Cái
3362P-202
2K OHM TRIMMER POTENTIOMETER CERMET 1 TURN - TOP ADJUST
3,000 đ/Cái
Còn: 326 Cái
Thegioiic live support