/upload/medium/3128.jpg

Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...
Phản hồi mới
BK8625 Logic Probe

BK8625 Logic Probe

Logic Probe and Logic Pulse 50MHz Frequency Response

0 Phản hồi ROHS

Nhà sản xuất: Đang Cập Nhật

Hàng còn: 0

Số lượng mua

2230 lượt xem

Bảng giá

Số lượng
(Cái)
Đơn giá(VND)
1
1,325,000
3
1,225,000

Sync input impedance 1MW
Pulse Rate 0.5 / 400 Hz
Pulse Width 10μS
Output current 100mA sink / source
Square Wave Output Current 5mA sink/source
Power Supply Range 5 – 15V DC
Power Supply Protection 20V DC (30 seconds max.)
Sync Input Protection 120V DC (30 seconds max.)
Test Point Protection 35V DC (30 seconds max.)
Maximum Input Signal Frequency 50 MHz
Input Impedance 120 KW
Operating supply range 4V DC Minimum, 18V DC Maximum
TTL: Logic “1” (Hi LED) > 3.0±0.25V
Logic “0” (Lo LED) < 0.75±0.25V
CMOS: Logic “1” (Hi LED) >  60% Vcc±10%
Logic “0” (Lo LED) < 15% Vcc±10%
Minimum Detectable Pulse width 10 Nanoseconds
Maximum signal input Protection ± 70V AC/DC (for 15 seconds)
Power supply protection ± 20V DC
Pulse indicator Flash Time 500ms
Phản hồi(0)

Mã xác nhận*

xPcprB  

Vui lòng Đăng Nhập hoặc Đăng ký để chia sẻ và tích luỹ điểm.
Đang tải...
Đang tải...
Thegioiic-live-support