Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Sản phẩm này không tồn tại hoặc đã bị xóa!

Những sản phẩm có thể bạn muốn tìm
3296W-102
1K Ohm 0.5W, 1/2W PC Pins Through Hole Trimmer Potentiometer Cermet 25 Turn Top Adjustment
2,500 đ/Cái
Còn: 1403 Cái
3296W-103
10K Ohm 0.5W, 1/2W PC Pins Through Hole Trimmer Potentiometer Cermet 25 Turn Top Adjustment
2,500 đ/Cái
Còn: 908 Cái
3296W-503
50K Ohm 0.5W, 1/2W PC Pins Through Hole Trimmer Potentiometer Cermet 25 Turn Top Adjustment
2,500 đ/Cái
Còn: 1190 Cái
3296W-104
100K Ohm 0.5W, 1/2W PC Pins Through Hole Trimmer Potentiometer Cermet 25 Turn Top Adjustment
2,500 đ/Cái
Còn: 489 Cái
3296W-101
100 Ohm 0.5W, 1/2W PC Pins Through Hole Trimmer Potentiometer Cermet 25 Turn Top Adjustment
2,500 đ/Cái
Còn: 1033 Cái
3296W-501
500 Ohm 0.5W, 1/2W PC Pins Through Hole Trimmer Potentiometer Cermet 25 Turn Top Adjustment
2,500 đ/Cái
Còn: 476 Cái
3296W-502
5k Ohm 0.5W, 1/2W PC Pins Through Hole Trimmer Potentiometer Cermet 25 Turn Top Adjustment
2,800 đ/Cái
Còn: 1420 Cái
3296W-203
20K Ohm 0.5W, 1/2W PC Pins Through Hole Trimmer Potentiometer Cermet 25 Turn Top Adjustment
2,500 đ/Cái
Còn: 571 Cái
M-9129
MT3329 GPS chipset, L1,1575.42 MHz, 66 parallel searching,22 tracking channels
268,000 đ/Cái
3296W-202
2K Ohm 0.5W, 1/2W PC Pins Through Hole Trimmer Potentiometer Cermet 25 Turn Top Adjustment
2,500 đ/Cái
Còn: 592 Cái
3296W-504
500K Ohm 0.5W, 1/2W PC Pins Through Hole Trimmer Potentiometer Cermet 25 Turn Top Adjustment
2,500 đ/Cái
Còn: 500 Cái
3296W-105
1M Ohm 0.5W, 1/2W PC Pins Through Hole Trimmer Potentiometer Cermet 25 Turn Top Adjustment
2,500 đ/Cái
Còn: 488 Cái
3296X-101
100 Ohm 0.5W, 1/2W PC Pins Through Hole Trimmer Potentiometer Cermet 25 Turn Side Adjustment
2,800 đ/Cái
Còn: 200 Cái
3296X-501
500 Ohm 0.5W, 1/2W PC Pins Through Hole Trimmer Potentiometer Cermet 25 Turn Side Adjustment
2,800 đ/Cái
Còn: 200 Cái
3296X-102
1K Ohm 0.5W, 1/2W PC Pins Through Hole Trimmer Potentiometer Cermet 25 Turn Side Adjustment
2,800 đ/Cái
3296X-502
5K Ohm 0.5W, 1/2W PC Pins Through Hole Trimmer Potentiometer Cermet 25 Turn Side Adjustment
2,800 đ/Cái
3296X-103
10K Ohm 0.5W, 1/2W PC Pins Through Hole Trimmer Potentiometer Cermet 25 Turn Side Adjustment
2,800 đ/Cái
Còn: 119 Cái
3296X-203
20K Ohm 0.5W, 1/2W PC Pins Through Hole Trimmer Potentiometer Cermet 25 Turn Side Adjustment
2,800 đ/Cái
3296X-303
30K Ohm 0.5W, 1/2W PC Pins Through Hole Trimmer Potentiometer Cermet 25 Turn Side Adjustment
2,800 đ/Cái
3296X-503
50K Ohm 0.5W, 1/2W PC Pins Through Hole Trimmer Potentiometer Cermet 25 Turn Side Adjustment
2,800 đ/Cái
Còn: 180 Cái
Thegioiic live support