/upload/medium/1515.jpg

Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...
Phản hồi mới
3.5inch Touch Screen TFT LCD Module

3.5inch Touch Screen TFT LCD Module

3.5" Touch Screen TFT LCD with 16 bit parallel interface

1 Phản hồi ROHS

Nhà sản xuất: Đang Cập Nhật

Hàng còn: 0

Số lượng mua

3340 lượt xem

Bảng giá

Số lượng
(Cái)
Đơn giá(VND)
1
719,000
5
710,000
10
699,000

LCD Controller SSD1963
Touch Screen Controller ADS7843 or XPT2046
LCD Type TFT
LCD Interface 16-bit parallel
Touch Screen Interface SPI
Backlight LED
Colors 65536
Resolution 320*240
PIN NOSYMBOLDESCRIPTIONFUNCTION
1 5V 5V power supply When powered from 5V supply,
Pin 1 & Pin 2 as power input,
Pin 33 & Pin 34 provide 3.3V output.
2 GND Ground Power Ground
3 D0 Data lines D0 - D15
4 D1
5 D2
6 D3
7 D4
8 D5
9 D6
10 D7
11 D8
12 D9
13 D10
14 D11
15 D12
16 D13
17 D14
18 D15
19 CS LCD chip select Low active
20 RS/DC Instruction/Data register selection RS = 1 : Instruction Register
RS = 0 : Data Register
21 WR Write WR = 0, RD = 1
22 RD Read WR = 1, RD = 0
23 RESET Reset the controller chip Low active
24 TE Not connect Not connect
25 BLVCC must be 5V Backlight VCC
26 BLGND Ground Backlight GND
27 BLCNT Backlight brightness adjustment Control the backlight brightness via PWM
28 TP_IRQ Touch screen interrupt Low level while the touch screen detects pressing
29 TP_CS Touch screen chip select Low active
30 TP_SCK Touch screen SPI clock connects to SPI SCK
31 TP_SI Touch screen data input connects to SPI MOSI
32 TP_SO Touch screen data output connects to SPI MISO
33 3.3V 3.3V power supply When powered from 3.3V supply,
Pin 33 & Pin 34 as power input,
Pin 1 & Pin 2 keep NC.
34 GND Ground Power Ground
Phản hồi(1)
 
võ đình phú - dinhphu48@yahoo.com
ĐỨT CÁP NỐI VỚI TOUCH SCREEN (23h:12' - 26/06/2014)
Lcd của tôi bị đứt dây cáp nối giữa lcd với miếng touch (đoạn cáp nhỏ phía sau lcd). không biết thegioiic có bán miếng touch mới không và giá là bao nhiêu ?

Mã xác nhận*

HkMYrZ  

Vui lòng Đăng Nhập hoặc Đăng ký để chia sẻ và tích luỹ điểm.
Đang tải...
Đang tải...
Thegioiic-live-support