Phone

(8)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Sản phẩm này không tồn tại hoặc đã bị xóa!

Những sản phẩm có thể bạn muốn tìm
27MHz Crystal C5032
Crystal 5x3.2mm
9,000 đ/Cái
Còn : 50 Cái
25MHz Crystal C5032
25MHz Crystal 5x3.2mm
9,000 đ/Cái
Còn : 43 Cái
24MHz Crystal C5032
24MHz Crystal 5x3.2mm
9,000 đ/Cái
Còn : 93 Cái
20MHz Crystal C5032
20MHz Crystal 5x3.2mm
9,000 đ/Cái
Còn : 116 Cái
40MHz Crystal C5032
40MHz Crystal 5x3.2mm
9,000 đ/Cái
Còn : 67 Cái
50MHz Crystal C5032
50MHz Crystal 5x3.2mm
15,000 đ/Cái
Còn : 114 Cái
13.56MHz Crystal C5032
13.56MHz Crystal 5x3.2mm
9,000 đ/Cái
Còn : 26 Cái
CD53-2.2uH
2.2uH, 3.5A, SMD 5.8 x 5.2 x 3.2MM Inductor
2,500 đ/Cái
Còn : 444 Cái
CD53-3.3uH
3.3uH, 2.8A, SMD 5.8 x 5.2 x 3.2MM Inductor
2,500 đ/Cái
Còn : 972 Cái
CD53-22uH
22uH, 1.5A, SMD 5.8 x 5.2 x 3.2MM Inductor
2,500 đ/Cái
CD53-33uH
33uH, 1.1A, SMD 5.8 x 5.2 x 3.2MM Inductor
2,500 đ/Cái
Còn : 320 Cái
80MHz Crystal C5032
80MHz Crystal 5x3.2mm
19,000 đ/Cái
48MHz Crystal C5032
48MHz Crystal 5x3.2mm
9,000 đ/Cái
Còn : 41 Cái
32MHz Crystal C5032
32MHz Crystal 5x3.2mm
9,000 đ/Cái
Còn : 171 Cái
30MHz Crystal C5032
30MHz Crystal 5x3.2mm
9,000 đ/Cái
Còn : 80 Cái
26MHz Crystal C5032
26MHz Crystal 5x3.2mm
9,000 đ/Cái
Còn : 61 Cái
16MHz Crystal C5032
16MHz Crystal 5x3.2mm
9,000 đ/Cái
Còn : 143 Cái
12MHz Crystal C5032
12MHz Crystal 5x3.2mm
9,000 đ/Cái
Còn : 212 Cái
10MHz Crystal C5032
10MHz Crystal 5x3.2mm
9,000 đ/Cái
Còn : 125 Cái
7.3728MHz Crystal C5032
7.3728MHz Crystal 5x3.2mm
9,000 đ/Cái
Thegioiic-live-support