Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Sản phẩm này không tồn tại hoặc đã bị xóa!

Những sản phẩm có thể bạn muốn tìm
27MHz Crystal C5032
Crystal 5x3.2mm
9,000 đ/Cái
Còn: 50 Cái
25MHz Crystal C5032
25MHz Crystal 5x3.2mm
9,000 đ/Cái
Còn: 35 Cái
24MHz Crystal C5032
24MHz Crystal 5x3.2mm
9,000 đ/Cái
Còn: 78 Cái
20MHz Crystal C5032
20MHz Crystal 5x3.2mm
9,000 đ/Cái
Còn: 105 Cái
40MHz Crystal C5032
40MHz Crystal 5x3.2mm
9,000 đ/Cái
Còn: 67 Cái
50MHz Crystal C5032
50MHz Crystal 5x3.2mm
15,000 đ/Cái
Còn: 77 Cái
13.56MHz Crystal C5032
13.56MHz Crystal 5x3.2mm
9,000 đ/Cái
Còn: 26 Cái
CD53-2R2
2.2uH, 3.5A, SMD 5.8 x 5.2 x 3.2mm Inductor
2,500 đ/Cái
Còn: 419 Cái
CD53-3R3
3.3uH, 2.8A, SMD 5.8 x 5.2 x 3.2mm Inductor
2,500 đ/Cái
Còn: 952 Cái
CD53-220
22uH, 1.5A, SMD 5.8 x 5.2 x 3.2mm Inductor
2,500 đ/Cái
Còn: 1966 Cái
CD53-330
33uH, 1.1A, SMD 5.8 x 5.2 x 3.2mm Inductor
2,500 đ/Cái
Còn: 195 Cái
80MHz Crystal C5032
80MHz Crystal 5x3.2mm
19,000 đ/Cái
48MHz Crystal C5032
48MHz Crystal 5x3.2mm
9,000 đ/Cái
Còn: 40 Cái
32MHz Crystal C5032
32MHz Crystal 5x3.2mm
9,000 đ/Cái
Còn: 155 Cái
30MHz Crystal C5032
30MHz Crystal 5x3.2mm
9,000 đ/Cái
Còn: 80 Cái
26MHz Crystal C5032
26MHz Crystal 5x3.2mm
9,000 đ/Cái
Còn: 51 Cái
16MHz Crystal C5032
16MHz Crystal 5x3.2mm
9,000 đ/Cái
Còn: 103 Cái
12MHz Crystal C5032
12MHz Crystal 5x3.2mm
9,000 đ/Cái
Còn: 170 Cái
10MHz Crystal C5032
10MHz Crystal 5x3.2mm
9,000 đ/Cái
Còn: 110 Cái
7.3728MHz Crystal C5032
7.3728MHz Crystal 5x3.2mm
9,000 đ/Cái
Thegioiic live support