Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Sản phẩm này không tồn tại hoặc đã bị xóa!

Những sản phẩm có thể bạn muốn tìm
2M Ohm 0603 5%
RES 2Mega OHM 1/10W 5% 0603 SMD
4,000 đ/Gói(100pcs)
Còn: 43 Gói(100pcs)
1.2M Ohm 0805 5%
SMD resistor 1.2Mega Ohm (Code 125), 1/8W 5% 0805
4,000 đ/Gói(100pcs)
2.2M Ohm 0805 5%
SMD resistor 2.2Mega Ohm (Code 225), 1/8W 5% 0805
4,000 đ/Gói(100pcs)
Còn: 29 Gói(100pcs)
6.2M Ohm 0805 5%
SMD resistor 6.2Mega Ohm (Code 625), 1/8W 5% 0805
4,000 đ/Gói(100pcs)
8.2M Ohm 0805 5%
SMD resistor 8.2Mega Ohm (Code 825), 1/8W 5% 0805
4,000 đ/Gói(100pcs)
Thegioiic live support