Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Sản phẩm này không tồn tại hoặc đã bị xóa!

Những sản phẩm có thể bạn muốn tìm
CBB21-274-400V
0.27UF 100VDC metallized film cap
5,500 đ/Cái
CL21-275-100V
CAP FILM 27UF 100VDC Metallized Film
3,500 đ/Cái
Còn: 14 Cái
5D28-270
27UH, 0.85A, cuộn cảm size 5.7 x 5.7 x 3.0mm
2,500 đ/Cái
Còn: 200 Cái
RH127-270
27UH 3.4A, SMD 12 x 12 x 8 Inductor
4,000 đ/Cái
Còn: 500 Cái
0.27UH 0410 10%
270NH 10%, IDC= 280mA, Size 0410 Inductor, 1/2W
1,000 đ/Cái
27UH 0410 10%
27UH 10%, IDC= 280mA, Size 0410 Inductor, 1/2W
1,000 đ/Cái
Còn: 200 Cái
27UH 0912
27uH 3A, size D9 x H12mm inductor
2,500 đ/Cái
CD75-270
27uH, 1.3A, cuộn cảm size 7.8 x 7.0 x 5.0mm
2,500 đ/Cái
CD32-270
27uH, 0.4A, SMD Inuductor, size 3.5 x 3.1 x 2.1mm
1,500 đ/Cái
CD53-270
27uH, 1.4A, SMD 5.8 x 5.2 x 3.2mm Inductor
2,500 đ/Cái
Thegioiic live support