Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Sản phẩm này không tồn tại hoặc đã bị xóa!

Những sản phẩm có thể bạn muốn tìm
1pF 50V Ceramic Disc Cap
Code 1, 1pF, 50V, ±10%
1,500 đ/Gói(10pcs)
Còn: 660 Gói(10pcs)
1pF 50V 0805 Cap
CAP 1PF 50V CERM CHIP 0805 SMD
2,000 đ/Gói(10pcs)
Còn: 395 Gói(10pcs)
9.1pF 50V 0805 Cap
9.1pF 50V ceramic capacitor 0805 SMD
2,000 đ/Gói(10pcs)
11pF 50V 0805 Cap
11pF 50V ceramic capacitor 0805 SMD
2,000 đ/Gói(10pcs)
91pF 50V 0805 Cap
91pF 50V ceramic capacitor 0805 SMD
2,000 đ/Gói(10pcs)
1pF 50V 0603 Cap
1PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP
2,000 đ/Gói(10pcs)
Còn: 385 Gói(10pcs)
9.1pF 50V 0603 Cap
9.1PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP
2,000 đ/Gói(10pcs)
220nF 100V Ceramic Disc Cap
Code 224, 1pF, 100V, ±10%
2,000 đ/Gói(10pcs)
Còn: 98 Gói(10pcs)
Thegioiic live support