Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Sản phẩm này không tồn tại hoặc đã bị xóa!

Những sản phẩm có thể bạn muốn tìm
1K Ohm 2W
1KOhm 2W 5% Carbon Film Resistor
700 đ/Cái
Còn: 931 Cái
A05-102J
1KOhm/5P ±5% Resistor Networks, 1/8W, Carbon composition
700 đ/Cái
Còn: 500 Cái
B08-102J
1KOhm/8P ±5% Resistor Networks, 1/8W, Carbon composition
800 đ/Cái
Còn: 295 Cái
51K Ohm 2W
51KOhm 2W 5% Carbon Film Resistor
700 đ/Cái
Còn: 400 Cái
Thegioiic live support