Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Sản phẩm này không tồn tại hoặc đã bị xóa!

Những sản phẩm có thể bạn muốn tìm
3362P-101
100OHM TRIMMER POTENTIOMETER CERMET 1 TURN - TOP ADJUST
3,000 đ/Cái
Còn: 297 Cái
3362P-501
500OHM TRIMMER POTENTIOMETER CERMET 1 TURN - TOP ADJUST
3,000 đ/Cái
Còn: 678 Cái
SMA-KWE-23
SMA 23mm RF coaxial connectors, Right angle 50ohm
15,000 đ/Cái
Còn: 567 Cái
220 Ohm 0805 1%
RES 220OHM 1/8W 1% 0805 SMD
5,000 đ/Gói(100pcs)
Còn: 83 Gói(100pcs)
100 Ohm 0805 1%
RES 100OHM 1/8W 1% 0805 SMD
5,000 đ/Gói(100pcs)
330 Ohm 0805 1%
RES 330OHM 1/8W 1% 0805 SMD
5,000 đ/Gói(100pcs)
Còn: 132 Gói(100pcs)
390 Ohm 0805 1%
RES 390OHM 1/8W 1% 0805 SMD
5,000 đ/Gói(100pcs)
Còn: 48 Gói(100pcs)
470 Ohm 0805 1%
RES 470OHM 1/8W 1% 0805 SMD
5,000 đ/Gói(100pcs)
Còn: 228 Gói(100pcs)
560 Ohm 0805 1%
RES 560OHM 1/8W 1% 0805 SMD
5,000 đ/Gói(100pcs)
Còn: 49 Gói(100pcs)
680 Ohm 0805 1%
RES 680OHM 1/8W 1% 0805 SMD
5,000 đ/Gói(100pcs)
Còn: 37 Gói(100pcs)
A09-331JP
330Ohm/9P ±5% Resistor Networks
900 đ/Cái
Còn: 1209 Cái
110 Ohm 0805 5%
SMD resistor 110Ohm (Code 111), 1/8W 5% 0805 SMD
4,000 đ/Gói(100pcs)
Còn: 50 Gói(100pcs)
A05-331J
330Ohm/5P ±5% Resistor Networks, 1/8W, Carbon composition
700 đ/Cái
Còn: 1541 Cái
B08-331J
330Ohm/8P ±5% Resistor Networks, 1/8W, Carbon composition
800 đ/Cái
Còn: 1080 Cái
RNA09-471J
470ohm 9Pins ±5% Resistor Networks
900 đ/Cái
Còn: 961 Cái
Thegioiic live support